Sejni dokumenti

Dostop do sejnih dokumentov

Vsi dokumenti za prihodnje in pretekle seje so dostopni z enega mesta. Izberite želeni odbor in nato datum seje in dobili boste seznam ustreznih dokumentov za posamezno točko dnevnega reda v vseh jezikih, ki so na voljo. Dokumente lahko odprete neposredno v brskalniku, jih izmenjujete po elektronski pošti ali pa prenesete in shranite.

Naslednje seje

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja


Bruselj : JAN - 2Q2

Koordinatorji


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja


Bruselj : JAN - 6Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS

Odbor za ribištvo


Bruselj : JAN - 4Q2

SKUPNI SESTANEK
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Odbor za peticije

Dnevni red


Bruselj : ASP - A3G-2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS


Bruselj : ASP - A3G-2

Redna seja


Bruselj : ASP - A3G-2

Redna seja

Odbor za kulturo in izobraževanje


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja


Bruselj : ASP - A1G-3

Koordinatorji

Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve


Bruselj : PHS - P3C050

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : PHS - P3C050

Redna seja

Odbor za proračun


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja


Bruselj : JAN - 4Q1

Koordinatorji


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja


Bruselj : JAN - 4Q2

Redna seja
Joint AGRI-ENVI meeting (CJ14)

Dnevni red

Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo


Bruselj : ASP - A3G-3

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : ASP - A3G-3

Redna seja

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane


Bruselj : JAN - 4Q2

Redna seja
ENVI Committee meeting

Dnevni red

Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom


Bruselj : ASP - A1G-2

Poročevalci v senci
ING2

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


Bruselj : JAN - 4Q2

SKUPNI SESTANEK
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Voting session

Dnevni red

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


Bruselj : JAN - 4Q2

Redna seja
Voting session


Bruselj : PHS - P4B001

Redna seja

Dnevni red


Bruselj : PHS - P4B001

Redna seja


Bruselj : PHS - P4B001

Redna seja

Pododbor za človekove pravice


Bruselj : PHS - P5B001

Koordinatorji

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja
Exchange of views with Ana Cecilia Gervasi Díaz, Minister of Foreign Affairs of Peru

Dnevni red


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja
Exchange of views with David O'Sullivan, International Special Envoy for the Implementation of EU Sanctions

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov


Bruselj : PHS - P6B054

Poročevalci v senci
CPR - rapp. Doleschal

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov


Bruselj : ASP - A5G-3

TRIALOG
Committee on the Internal Market and Consumer Protection TRILOGUE - Political advertising - Rapp.: S. Gozi

Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom


Bruselj : ASP - A3G-3

Redna seja
ING2

Dnevni red

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja
Extraordinary ENVI Committee meeting

Dnevni red

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja

Odbor za promet in turizem


Bruselj : ASP - A5G-3

izredna seja
TRAN Committee meeting

Odbor za proračunski nadzor


Bruselj : PHS - P5B001

Redna seja

Pododbor za varnost in obrambo


Bruselj : ASP - A3G-2

Redna seja

Odbor za regionalni razvoj


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja

Odbor za pravice žensk in enakost spolov


Bruselj : ASP - A3G-3

Redna seja

Odbor za razvoj


Bruselj : ASP - A1E-2

Redna seja

Odbor za mednarodno trgovino


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja

Odbor za peticije


Bruselj : ASP - A3G-2

Redna seja

Odbor za ustavne zadeve


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja
AFCO INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING WITH NATIONAL PARLIAMENTS