Please fill this field

Sejni dokumenti

Dostop do sejnih dokumentov

Vsi dokumenti za prihodnje in pretekle seje so dostopni z enega mesta. Izberite želeni odbor in nato datum seje in dobili boste seznam ustreznih dokumentov za posamezno točko dnevnega reda v vseh jezikih, ki so na voljo. Dokumente lahko odprete neposredno v brskalniku, jih izmenjujete po elektronski pošti ali pa prenesete in shranite.

Naslednje seje

Odbor za promet in turizem


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
SEJA ODBORA TRAN


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
SEJA ODBORA TRAN

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja
REDNA SEJA AFET

Odbor za proračunski nadzor


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
SEJA CONT- UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
SEJA CONT - UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
SEJA ODBORA CONT - UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : JAN - 4Q2

izredna seja
CONT-LIBE joint committee meeting on EPPO


Bruselj : JAN - 4Q2

Koordinatorji

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve


Bruselj : PHS - P1A002

izredna seja
SEJA ODBORA ECON


Bruselj : PHS - P1A002

izredna seja
SEJA ODBORA ECON

Odbor za promet in turizem


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
SEJA ODBORA TRAN


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
SEJA ODBORA TRAN

Odbor za pravice žensk in enakost spolov


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja


Bruselj : JAN - 4Q1

Koordinatorji


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja


Bruselj : PHS - P3C050

izredna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO. IZREDNA SEJA AGRI

Odbor za ribištvo


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja
SEJA ODBORA PECH - UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za kulturo in izobraževanje


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja


Bruselj : JAN - 4Q2

izredna seja
IZREDNA SEJA AGRI - UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za ribištvo


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja
SEJA ODBORA PECH - UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za peticije


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja

Odbor za ribištvo


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja
SEJA ODBORA PECH - UDELEŽBA NA DALJAVO

Pododbor za davčne zadeve


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
SEJA ODBORA FISC - UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
SEJA ODBORA FISC - UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za mednarodno trgovino


Bruselj : JAN - 6Q2

izredna seja


Bruselj : JAN - 6Q2

izredna seja


Bruselj : JAN - 6Q2

izredna seja

Odbor za ustavne zadeve


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
ODBOR AFCO


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
ODBOR AFCO

Pododbor za človekove pravice


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja

Pododbor za varnost in obrambo


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO


Bruselj : PHS - P1A002

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
UDELEŽBA NA DALJAVO

Posebni odbor za boj proti raku


Bruselj : JAN - 4Q2

Redna seja
PREDSTAVITEV


Bruselj : JAN - 4Q2

Redna seja
PREDSTAVITEV

Odbor za proračun


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja
- Remote participation


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja
- Remote participation

Odbor za ribištvo


Bruselj : JAN - 6Q1

Redna seja
PECH Committee meeting - remote participation

Odbor za pravice žensk in enakost spolov


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi


Bruselj : PHS - P3C050

Koordinatorji
Remote participation

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
ANIT Committee meeting of 1st February 2021

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja
ECON Committee meeting

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja


Bruselj : PHS - P3C050

izredna seja
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom


Bruselj : JAN - 6Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
ANIT Coordinators meeting 1st February 2021

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : PHS - P6B001

Redna seja
VOTING SLOT

Odbor za ustavne zadeve


Bruselj : ASP - A1G-3

izredna seja
AFCO committee meeting

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja


Bruselj : PHS - P1A002

izredna seja
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja
Remote participation

Posebni odbor za boj proti raku


Bruselj : PHS - P3C050

Redna seja
BECA meeting on World Cancer Day

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja

Posebni odbor za boj proti raku


Bruselj : PHS - P3C050

Redna seja
BECA meeting on World Cancer Day