Please fill this field

Sejni dokumenti

Dostop do sejnih dokumentov

Vsi dokumenti za prihodnje in pretekle seje so dostopni z enega mesta. Izberite želeni odbor in nato datum seje in dobili boste seznam ustreznih dokumentov za posamezno točko dnevnega reda v vseh jezikih, ki so na voljo. Dokumente lahko odprete neposredno v brskalniku, jih izmenjujete po elektronski pošti ali pa prenesete in shranite.

Naslednje seje

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja

Dnevni red


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja

Odbor za ribištvo


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja
SEJA ODBORA PECH - UDELEŽBA NA DALJAVO

Dnevni red

Odbor za kulturo in izobraževanje


Bruselj : PHS - P3C050

Redna seja

Dnevni red

Odbor za peticije


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja
Z UDELEŽBO NA DALJAVO


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja
Z UDELEŽBO NA DALJAVO

Odbor za ribištvo


Bruselj : ASP - A1G-3

Redna seja
SEJA ODBORA PECH - UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za ustavne zadeve


Bruselj : JAN - 6Q2

izredna seja
AFCO committee meeting

Dnevni red

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah


Bruselj : JAN - 4Q2

Redna seja

Dnevni red

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : PHS - P3C050

izredna seja
Gender Action Plan: joint meeting between AFET/DEVE/FEMM

Dnevni red

Odbor za razvoj


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
Z UDELEŽBO NA DALJAVO

Dnevni red

Posebni odbor za boj proti raku


Bruselj : ASP - A3G-3

COORDINATEURS DES COMMISSIONS

Dnevni red

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO

Dnevni red

Odbor za razvoj


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
Z UDELEŽBO NA DALJAVO

Odbor za mednarodno trgovino


Bruselj : JAN - 4Q2

izredna seja

Dnevni red

Odbor za pravice žensk in enakost spolov


Bruselj : JAN - 6Q2

izredna seja

Dnevni red

Odbor za proračunski nadzor


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja
CONT remote committee meeting

Dnevni red


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja
CONT remote committee meeting

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja


Bruselj : JAN - 4Q2

izredna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO. IZREDNA SEJA ODBORA AGRI

Dnevni red

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja
UDELEŽBA NA DALJAVO

Pododbor za davčne zadeve


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
SEJA ODBORA FISC - UDELEŽBA NA DALJAVO

Dnevni red

Odbor za zunanje zadeve


Bruselj : JAN - 4Q2

izredna seja


Bruselj : JAN - 4Q2

izredna seja


Bruselj : JAN - 4Q2

izredna seja

Odbor za proračun


Bruselj : JAN - 6Q1

izredna seja
- UDELEŽBA NA DALJAVO

Odbor za mednarodno trgovino


Bruselj : JAN - 4Q1

izredna seja

Dnevni red

Odbor za ustavne zadeve


Bruselj : JAN - 2Q2

izredna seja
AFCO committee meeting

Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom


Bruselj : PHS - P1A002

Redna seja
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Pododbor za človekove pravice


Bruselj : JAN - 4Q1

Redna seja

Posebni odbor za boj proti raku


Bruselj : JAN - 2Q2

Redna seja