Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metų akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Plėtra
Piliečių teisės
Teisės ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotojų apsauga
Transporto /
regioninė politika
Sauga jūroje
Uosto paslaugos
Oro transportas
Kompensacija keliaujantiems lėktuvais
Kelių sauga
Ekotaškai
Geležinkelis
Pašto paslaugos
Struktūriniai
ir sanglaudos fondai
Žemės ūkis / žuvininkystė
Ekonominiai ir pinigų reikalai
Užimtumo ir socialinė politika / moterų teisės
Vidaus rinka / pramonė / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Nuoseklus požiūris į pašto paslaugų liberalizavimą

Europos Parlamento nariai pasipriešino radikaliems Europos Komisijos pasiūlymams atverti pašto paslaugas didesnei konkurencijai, kurie atimtų galimybę žmonėms, gyvenantiems net atokiose vietovėse gauti korespondenciją prieinama kaina. Europos Parlamentui primygtinai reikalaujant, pašto paslaugų liberalizavimas vyks laipsniškai ir bus atidžiau kontroliuojamas nei anksčiau. Tai padės išlaikyti geresnį santykį tarp ekonominio efektyvumo ir socialinių poreikių.

Visoje ES teritorijoje pašto tarnybos per metus apdoroja apie 135 milijardus objektų. Šių tarnybų metinė apyvarta sudaro apie 80 milijardų eurų. Šiandien išlaikyti "universaliąsias paslaugas" (kasdieninio surinkimo ir pristatymo paslaugas prieinama kaina bet kokiu adresu, net ir į atokesnes vietoves) tuo pačiu metu pašto paslaugų sektorių išlaikant pakankamai konkurencingą yra didelis iššūkis norint išlikti nuolat besikeičiančioje komunikacijų aplinkoje.

Direktyvos projekte, kurios pagrindinis tikslas - žengti pirmuosius žingsnius pašto paslaugų liberalizavimo srityje, Komisija pasiūlė atverti keletą pašto paslaugų rūšių didesnei konkurencijai, kur galiotų vidaus rinkos dėsniai. Tačiau Parlamentas susirūpino, jog net ir šis pasiūlymas buvo priimtas per greitai. EP narių spaudimo dėka šis teisės aktas buvo žymiai pakeistas. Pradinės liberalizavimo pakopos bus išdėstytos laipsniškiau nei to pageidavo Komisija, o Parlamentas turės lemiamą žodį dėl tolesnės eigos.

Paprastų laiškų pristatymo išsaugojimas

Galutinė pašto paslaugų direktyva netaikoma vidaus ar iš užsienio ateinančios korespondencijos, sveriančios mažiau nei 50 g, surinkimui ir pristatymui. Kadangi šie mažesnės nei 50 g svorio kategorijos laiškai sudaro didelę dalį laiškų rinkos, paprastus laiškus surinks ir pristatys kaip ir šiuo metu, t.y. "universaliųjų paslaugų teikėjai" (kuriais įprastai yra šalies paštas).

Tačiau Parlamentas taip pat siekė užtikrinti, kad kitos kategorijos laiškai, sveriantys nuo 50 g iki 100 g, priklausytų universaliųjų paslaugų teikėjams ilgesniam laikotarpiui (t.y. 2003-2006 metais) nei numatė Komisija. Be to, Europos Parlamento nariai teigė, kad visiškas siunčiamų į užsienį laiškų srities liberalizavimas yra pernelyg drastiška priemonė ir primygtinai reikalavo, kad valstybės narės apsaugotų šį sektorių "tiek, kiek reikalinga išlaikyti universaliųjų paslaugų teikimą". Praktiškai tai reiškia suteikti galimybę pašto tarnyboms naudoti pajamas iš šios rinkos dalies savo universaliosioms paslaugoms paremti.

Nuoseklusis tvarkaraštis

Konkurencinės veiklos, kurios pagrindai numatyti naujuosiuose teisės aktuose, planas:
- korespondencijos, sveriančios daugiau nei 100 g ar kainuojančios tris kartus daugiau nei standartinis laiškas, pristatymas - nuo 2003 metų.
- korespondencijos, sveriančios daugiau nei 50 g ar kainuojančios du su puse karto daugiau nei standartinis laiškas, pristatymas - nuo 2006 metų.
- visa siunčiama į užsienį korespondencija, išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė mano, jog pajamos iš šios rinkos dalies yra reikalingos paremti universaliąsias paslaugas - nuo 2003 metų.

Žvelgdamas į ateitį, Parlamentas taip pat sugebėjo pratęsti laikotarpį, kurį Komisija buvo numačiusi kitam liberalizavimo etapui. Jis atmetė Komisijos numatytus terminus, pagal kuriuos sprendimas, ar atverti pašto rinką nuo 2007 sausio 1d. turėjo būti priimtas 2005 metais.Vietoj to, direktyva nurodo Komisijai 2006 metais pabaigti studiją, kurioje būtų įvertinta įtaka šio tipo paslaugų srityje kiekvienai valstybei narei, jeigu vidaus rinkos kūrimas pašto paslaugų srityje būtų baigtas 2009 metais. Pagal šią studiją Komisija naują teisės akto projektą turi pateikti svarstyti Parlamentui ir Ministrų Tarybai. Tuomet jie patvirtins 2009 metų terminą vidaus rinkos kūrimo pabaigai pašto paslaugų srityje arba pasiūlys kitus žingsnius.

Norėdamas atidžiai stebėti tai, kas vyksta, Parlamentas pareikalavo, kad Komisija kas dvejus metus jam praneštų, pirmą kartą jau 2004 metų pabaigoje, apie šios srities raidą. Kadangi Parlamentas turės teisę redaguoti teisės aktus, Parlamento nariai gali užtikrinti, kad paštininkas į Jūsų namus ateis kartą, o galbūt net ir du kartus per dieną.  
Pranešejas:
  
Bendrijos pašto paslaugu atverimas konkurencijai: Markus Ferber (EPP-ED, D)
  
Oficialusis leidinys - galutinis aktas
  
Bendrijos pašto paslaugu atverimas konkurencijai

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004