Täiskogu istungit käsitlev juhend

Täiskogu istungit käsitleva juhendi eesmärk

Juhendist leiate vastused küsimustele, mis puudutavad Euroopa Parlamendi täiskogu istungi praktilist töökorraldust:

  • kõigi täiskogu istungi toimumisega seotud organite ja osaliste roll ja ülesanded
  • täiskogu istungite kuupäevad, ajakava ja istungitega seotud tähtajad
  • istungisaali, rõdudele ja muudesse
  • täiskogu istungite eri osade (arutelud, hääletused, infotunnid, pidulikud istungid) korralduslik külg ja kulgemine
  • täiskogu tegevusega seotud dokumendid.

Vajaduse korral viidatakse Euroopa Parlamendi kodukorra asjaomasele artiklile.

Kellele on juhend mõeldud?

Juhend on mõeldud kõigile täiskogu istungitega seotud inimestele: parlamendiliikmed, assistendid, teiste ELi institutsioonide töötajad, Euroopa Parlamendi peasekretariaadi haldustöötajad, ajakirjanikud ja laiemalt kõik kodanikud, keda huvitab täiskogu istungite korralduslik külg.

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid