Plenarinių sesijų vadovas

Kas yra Plenarinių sesijų vadovas?

Šiame dokumente rasite atsakymus į praktinius ir organizacinius klausimus apie Europos Parlamento plenarinių sesijų vidaus tvarką:

  • kiekvieno organo ar asmens, dalyvaujančio plenarinės sesijos veikloje, vaidmenį ir pareigas,
  • plenarinių sesijų datas, terminus ir tvarkaraščius,
  • įėjimo į posėdžių salę, lankytojams skirtas vietas ir kitas posėdžių vietas tvarką,
  • įvairių plenarinių posėdžių etapų (diskusijų, balsavimo, klausimų valandos, iškilmingų posėdžių) organizavimą ir eigą,
  • su plenarinių sesijų veikla susijusius dokumentus.

Prireikus pateikiama nuoroda į Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles ir nurodomas atitinkamas šių taisyklių straipsnis.

Kam skirtas šis vadovas?

Šis dokumentas skirtas visiems su plenarinių sesijų veikla susijusiems asmenims: Parlamento nariams, padėjėjams, kitų ES institucijų darbuotojams, Europos Parlamento generalinio sekretoriato administracijos atstovams, žurnalistams ir apskritai visiems piliečiams, kuriems įdomu, kaip vyksta plenarinės sesijos.

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai