Streda, 29. marca 2023 - Štvrtok, 30. marca 2023

Brusel

Streda, 29. marca 2023

Štvrtok, 30. marca 2023

Správy

European Year of Skills 2023

A9-0028/2023

FOURLAS

Zamestnanosť a sociálne veci

Zoznam hlasovaní : 

  [***I]

Fluorinated gases regulation

A9-0048/2023

EICKHOUT

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Zoznam hlasovaní : 

  [***I]

Ozone depleting substances

A9-0050/2023

POLFJÄRD

Committee on Environment, Public Health and Food Safety

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [***I]

Strengthening the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women

A9-0056/2022

PETER-HANSEN, RAFAELA

Committee on Employment and Social Affairs, Women's Rights and Gender Equality

Zoznam hlasovaní : 

  [***I]

Request for the waiver of the immunity of Anna Júlia Donáth

A9-0071/2023

LAGODINSKY

Právne veci

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [imm.]

Nomination of a member of the Court of Auditors - Martin Klus

A9-0084/2023

KUHS

Kontrola rozpočtu

Zoznam hlasovaní : 

 FINAL VERSION [*]

General Product Safety Regulation

A9-0191/2022

CHARANZOVÁ

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Zoznam hlasovaní : 

  [***I]

Joint Investigation Teams collaboration platform

A9-0245/2022

AZMANI

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Zoznam hlasovaní : 

  [***I]

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty