Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v02-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 22. júla 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 23. júla 2019

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 18. júla 2019

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 July 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 22. júla 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019

16-07-2019 AFET_OJ(2019)07-24_1 PE639.776v01-00
AFET