Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Βρυξέλλες

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Εκθέσεις

Fisheries control

A9-0016/2021

AGUILERA

Αλιεία

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

  [***I]

Request for waiver of the immunity of Carles Puigdemont i Casamajó

A9-0020/2021

DZHAMBAZKI

Νομικά Θέματα

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

  [imm]

request for waiver of the immunity of Antoni Comín i Oliveres

A9-0021/2021

DZHAMBAZKI

Νομικά Θέματα

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

  [imm]

Request for waiver of the immunity of Clara Ponsatí Obiols

A9-0022/2021

DZHAMBAZKI

Νομικά Θέματα

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

  [imm]

Request for waiver of the immunity of Valter Flego

A9-0023/2021

HALICKI

Νομικά Θέματα

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

  [imm]

Request for waiver of the immunity of Nuno Melo

A9-0024/2021

AUBRY

Νομικά Θέματα

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

  [imm]

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Εκθέσεις

European Ombudsman

A9-0013/2021

GUILLAUME

Αναφορές

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [init.]

Equal treatment

A9-0014/2021

LANGENSIEPEN

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [init.]

Taxation

A9-0015/2021

GIEGOLD

Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [*]

Fisheries control

A9-0016/2021

AGUILERA

Αλιεία

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [***I]

Corporate due diligence

A9-0018/2021

WOLTERS

Νομικά Θέματα

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [INL]

EU carbon border adjustment mechanism

A9-0019/2021

JADOT

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [init.]

EU4Health Programme

A9-0196/2020

BUŞOI

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [***I]

InvestEU Programme

A9-0203/2020

FERNANDES, TINAGLI

Committee on Budgets, Committee on Economic and Monetary Affairs

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [***I]

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Εκθέσεις

Construction Products Regulation

A9-0012/2021

DOLESCHAL

Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

  [init.]

Sustainable Growth Strategy

A9-0026/2021

GÁLVEZ MUÑOZ

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 FINAL VERSION [init.]

Προτάσεις ψηφίσματος

Objection: GM Cotton GHB614 x T304-40 x GHB119

B9-0160/2021

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 

Objection: GM Maize MZIR098

B9-0161/2021

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 

Objection: extension approval periods of active substances

B9-0162/2021

Κατάλογος ψηφοφοριών : 

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα