Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

705 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Draft agenda for the sittings of 12 - 15 September 2022

  12-07-2022 13:10
  Pozrieť dokument
 • Deadlines for the 12 - 15 September 2022 part-session

  15-07-2022 13:00
  Pozrieť dokument
 • Urgent procedure - Temporary measures concerning driver documents issued by Ukraine

  07-07-2022 10:00
  Zobraziť
 • Urgent procedure - Identification of the violation of Union restrictive measures as crimes under Article 83(1) of the TFEU

  04-07-2022 13:53
  Zobraziť
 • Urgent procedure - Providing exceptional macro-financial assistance to Ukraine

  04-07-2022 13:47
  Zobraziť
 • Decisions of several committees to enter into interinstitutional negotiations (approved)

  06-07-2022 10:15
  Zobraziť
 • Action taken on Parliament's resolutions

  04-07-2022 20:00
  Zobraziť