Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

751 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Draft agenda for the sittings of 16-19 september 2019 (Strasbourg)

  23-07-2019 12:30
  Zobraziť
 • Deadlines for the September part-session (Strasbourg)

  18-07-2019 12:30
  Pozrieť dokument
 • Appointments to delegations

  17-07-2019 19:15
  Pozrieť dokument
 • Result of the election of the President of the European Commission

  16-07-2019 19:33
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  16-07-2019 13:25
  Zobraziť