Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

705 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Decision of the AGRI committee to enter into interinstitutional negotiations (for announcement on Wednesday 23 June 2021)

  22-06-2021 19:00
  Zobraziť
 • President's decision on security measures to limit the spread of COVID-19

  02-06-2021 08:30
  Pozrieť dokument
 • President decision on extraordinary measures enabling the European Parliament to carry out its duties and exercise its prerogatives under the Treaties

  04-06-2021 08:30
  Pozrieť dokument
 • Draft agenda for the sittings of 5 - 8 July 2021

  17-06-2021 15:45
  Pozrieť dokument
 • Deadlines for the 5 - 8 July part-session

  18-06-2021 19:00
  Pozrieť dokument
 • European Parliament's calendar for 2021 and 2022

  18-12-2020 13:20
  Zobraziť
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  10-05-2021 16:22
  Zobraziť