Sprievodca plenárnou schôdzou

Čo je sprievodca plenárnej schôdze?

V tomto dokumente nájdete odpoveď na praktické a organizačné otázky týkajúce sa interného fungovania plenárnej schôdze Európskeho parlamentu:

  • úloha a povinnosti každého orgánu alebo účastníka podieľajúceho sa na samotnom chode plenárnej schôdze
  • dátumy, termíny a harmonogramy plenárnej schôdze
  • podmienky prístupu do rokovacej sály, galérií a iných miest rokovaní Európskeho parlamentu a schôdzí výborov
  • organizácia a priebeh jednotlivých úsekov plenárnych schôdzí (diskusie, hlasovania, hodiny otázok, slávnostné schôdze)
  • dokumenty, ktoré súvisia s činnosťami plenárnej schôdze

V prípade potreby je uvedený odkaz na vnútorný rokovací poriadok Európskeho parlamentu a na príslušný článok tohto poriadku.

Komu je sprievodca určený?

Tento dokument je určený všetkým osobám, ktorých sa činnosť pléna týka: poslancom, asistentom, členom iných európskych inštitúcií, administratívnym pracovníkom generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu, novinárom a vôbec každému občanovi, ktorý sa o fungovanie plenárnej schôdze zaujíma.

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty