Infografike

Animirane infografike, ki jih pripravlja Služba Evropskega parlamenta za raziskave, so vizualni in interaktivni vodiči, ki se redno posodabljajo, z njimi pa je mogoče poiskati želene informacije o kompleksnih vprašanjih.Več vizualnih vsebin:grafična delavnica

01-06-2021 - 00:00

Uvedba tehnologije 5G bo močno vplivala na številna področja našega življenja. Z vizualnim kartiranjem spoznajte, kaj vemo o njej: njen politični in regulativni kontekst, verjetni učinki na podjetja, pomisleki glede zdravja in kibernetske varnosti ter konkretne informacije o tehnologiji. S splošnega pregleda se lahko spustite v podrobnosti, kot so pogovori s strokovnjaki in razlagalni diagrami.

02-10-2020 - 00:00

Namen Sklada za pravični prehod je podpreti premogovniške regije in regije z največ emisijami toplogrednih plinov iz industrije. Sklad tem regijam pomaga pri soočanju z izzivi, kot sta prehod na podnebno nevtralnost, predvideno do leta 2050, in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov vsaj za polovico do leta 2030. Ta infografika vsebuje podrobne podatke o dodeljenih sredstvih in prikazuje metodo, ki se uporablja za razdeljevanje sredstev EU vsem državam članicam.

30-09-2020 - 00:00

Zunanjo politiko Evropske unije usmerjajo prizadevanja za mir in varnost v svetu. Ta interaktivna infografika je namenjena analizi in pojasnitvi prispevka Evropske unije k spodbujanju miru in varnosti v mednarodnem okolju s pomočjo njenih različnih zunanjih politik in instrumentov ter odnosov z državami, regijami in mednarodnimi organizacijami po vsem svetu. Dopolnjuje se tudi z normandijskem indeksom, ki meri grožnje miru in varnosti po svetu in svoje ugotovite vizualno ponazarja ter tako omogoča svetovni pregled kompleksnosti pojma miru v sodobnem svetu.

20-02-2020 - 00:00

Večletni finančni okvir Evropske unije za vse najpomembnejše kategorije odhodkov („razdelke“) določa največjo raven sredstev („zgornjo mejo“) v obdobju sedmih let. Je finančni načrt, obenem pa kaže tudi vizijo dolgoročnih prednostnih nalog EU. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 se izteka, EU pa je že začela pogajanja o naslednjem večletnem okviru. V infografiki so prikazana stališča institucij EU v zvezi s predlogi novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.