Viri

Povezave, zbrane na tej strani, ponujajo vpogled v delovanje edine neposredno izvoljene institucije EU

Evropska dodana vrednost

Z analizo evropske dodane vrednosti se ugotavlja, ali je treba ukrepati na evropski ravni, tako da se preučijo potencialne koristi prihodnjih ukrepov Unije ali stroški, ki bi nastali zaradi neukrepanja.

Napovedi, tudi znanstvene

Z napovedmi poskušamo razumeti srednje- in dolgoročne trende, da bi oblikovalce politik karseda pripravili na izzive, tveganja in priložnosti v prihodnjih desetletjih. Na področju znanstveni napovedi s pomočjo ocen znanstvenih in tehnoloških možnosti poslancem zagotavljamo svetovanje v obliki študij in prireditev, organiziranih pod vodstvom skupine STOA.

Eurobarometer EP

Evropski parlament redno naroča javnomnenjske raziskave v državah članicah. Tako ostaja v stiku z mnenjem prebivalcev ter njihovimi pričakovanji glede dela EP in celotne Evropske unije.

Tematski sektorji

Pet tematskih sektorjev je odgovornih za zagotavljanje notranjega in zunanjega neodvisnega strokovnega znanja na visoki ravni, analize in politično svetovanje na zahtevo odborov in drugih parlamentarnih organov. Tesno sodelujejo pri delu odborov ter jim pomagajo pri oblikovanju zakonodaje in izvajanjem demokratičnega nadzora nad politiko EU.

Ocena učinka

Z oceno učinka se ugotovijo predvideni gospodarski, socialni, okoljski in drugi učinki predlagane zakonodaje.

Služba za raziskovalne storitve za poslance

Služba za raziskovalne storitve za poslance izdaja široko paleto raziskovalnih publikacij o pomembnih politikah, vprašanjih in zakonodaji EU ter prilagojeno zaupno informativno gradivo za poslance.

Gospodarsko upravljanje

Oddelek za podporo gospodarskemu upravljanju poslancem zagotavlja informacije o izvajanju instrumentov za gospodarksko upravljanje in bančni nadzor v Uniji, zlasti v območju eura.

Knjižnica in dokumentarni viri

V knjižnici Evropskega parlamenta so na voljo številne knjige, časopisi in revije, v vse večjem obsegu tudi v elektronski obliki. V njej se nahaja tudi knjižnica primerjalnega prava, ki opravlja raziskave o specifičnih pravnih vprašanjih v različnih jurisdikcijah.

Ocenjevanje politik in nadzor

Ocenjevanje učinkov zakonodaje in politik ter nadzor tistih, ki so zadolženi za njihovo izvajanje, sta bistvena, da lahko Evropski parlament kot sozakonodajalec sprejema zakonodajo na karseda učinkovit način. V tako veliki in raznoliki uniji, kot je EU, je pomembno voditi dialog o učinkih politik EU in vrzelih v zakonodaji z akterji na vseh ravneh upravljanja.

Spremljanje zakonodaje

Tukaj lahko sledite postopku odločanja na evropski ravni na vsakem koraku. Odkrijte, kaj se je že zgodilo in kaj sledi.

Register dokumentov

V registru so zbrani vsi uradni dokumenti, ki jih je Evropski parlament ustvaril ali prejel od 3. decembra 2001 naprej. Iščete lahko po ključni besedi, avtorju, datumu, sklicu ali vrsti dokumenta.

Spletni dnevnik službe za parlamentarne raziskovalne storitve

Spletni dnevnik službe Evropskega parlamenta za raziskovalne storitve omogoča neposreden stik s strokovno skupino, ki pomaga poslancem pri raziskovanju in pripravljanju zakonodaje.

ESPAS

ESPAS je edinstven medinstitucionalni projekt, namenjen krepitvi prizadevanj EU na ključnem področju dolgoročnega načrtovanja.

ORBIS - Center za prognostične študije

Obiščite največjo knjižnico študij o možnostih na svetu. Odkrijte dolgoročne trende, ki bodo sooblikovali družbo. Preberite in poučite se o širokem razponu tem za razmislek, ki zadevajo vas in ostale državljane sveta.

URBIS - Center za študije o izvajanju

Vse objave nacionalnih parlamentov, regij, mest in socialnih partnerjev, povezane z delovnim programom Komisije.

Kratki vodič o Evropski uniji

Kratki vodniki so jedrnat, a izčrpen vir informacij, ki ponuja pregled nad evropskim združevanjem in prispevkom Evropskega parlamenta pri tem procesu. Vodniki se redno posodabljajo, najdete pa jih na spletnem mestu Think Tank ali na spletni strani s kratkimi vodniki.

Knjigarna EU

Vse publikacije EU so na voljo v knjigarni EU, spletni knjigarni, knjižnici in arhivu publikacij v institucijah EU.