Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Gender equality: Economic value of care from the perspective of the applicable EU funds EN

14-06-2021 PE 694.784 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. It explores the impact of COVID-19 on the EU care economy, the gendered nature of care work and its continued reliance on unpaid or low-paid work of women. Issues of valuing and measuring care are examined selected countries are examined with different systems of care provision. Despite the recognition of the centrality of the care economy during the pandemic, the establishment of a new highly significant EU funding mechanism (the Recovery and Resilience Fund, RRF) is focused largely on digital and green investments, paying only marginal attention to gender equality and the care economy.
Συντάκτες : Ursula Barry

Women's entrepreneurship and self-employment, including aspects of gendered Corporate Social Responsibility EN

31-05-2021 PE 694.301 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. It highlights that despite the increasing number of public policies and institutional resources designed to promote women-led business, the entrepreneurship gender gap persists. This study aims to analyse this apparent contradiction, focusing on three main questions: What are the constraints that women face when deciding to become entrepreneurs? What factors attract women’s interest and motivate them to start their own business? And which policies may benefit women’s entrepreneurship?
Συντάκτες : María BASTIDA, Associate Professor of Economics at the University of Santiago de Compostela (Spain)

COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty EN

19-05-2021 PE 693.183 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This in-depth, case-analytical overview, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, examines the impact of the COVID-19 crisis on a representative sample of member states with the aim of alimenting policy recommendations for the recovery period to ensure that the gains of the past years in the matter of gender equality are not overridden by the short-term negative effects of the measures implemented to combat the COVID-19 sanitary crisis.
Συντάκτες : Paola PROFETA

The traumas endured by refugee women and their consequences for integration and participation in the EU host country EN

19-04-2021 PE 691.875 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. The study focuses on the trauma that refugee and asylum-seeking women suffer when reaching their host country. Drawing on an extensive survey of scientific literature, international organisations’ reports, websites, press, and discussions with relevant experts, it highlights survivors' different needs and the structural, cultural and psychological barriers to their resettlement in the EU. It argues for coordinated, gender- and culture-sensitive policies, EU collective responsibility in managing the refugee crisis and multi-level interventions from an intersectionality perspective.
Συντάκτες : Dr Konstantina DAVAKI
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Combating Gender based Violence: Cyber Violence EN

17-03-2021 PE 662.621 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : With the rise of new technology and social media gender-based cyber violence is a constantly growing threat with impacts at individual, social and economic levels, on women and girls and on society as generally. Action taken so far has been inadequate, and the cross-border nature of gender-based cyber violence has yet to be properly addressed either. This European added value assessment (EAVA) complements the European Parliament’s own initiative legislative report on Combating Gender based Violence: Cyber Violence (2020/2035(INL)). The costs to individuals and society are substantial and shown to be in the order of €49.0 to €89.3 billion. A combination of legal and non-legal policy options would generate the greatest European added value, promote the fundamental rights of victims, reduce costs imposed on individuals and society, and support law enforcement and people working with victims.
Συντάκτες : Cecilia NAVARRA, NIOMBO LOMBA, MEENAKSHI FERNANDES

Women's rights and well-being in a post-Covid world: Internet of things (IoT) and related abuses, new ways of working, teleworking, tele-learning, unpaid care and housework, women in leadership and decision-making process EN

02-03-2021 PE 690.358 FEMM
Briefing
Περίληψη : On the International Women’s Day, let us recall the context in which the current event is taking place. Just about a year ago, the World Health Organisation proclaimed the COVID 19 as the global pandemics. In the scope of several weeks, it has affected all the countries in the world and persists until this day, in spite of the existence of vaccines. Hence, further societal developments are uncertain and more changes within it are to be expected. In the sections below, the Policy Department tries to address the selected sectors of society affecting women and girls by changes resulting from the effects of the COVID 19 pandemics.
Συντάκτες : JOHANNES HEEZEN, Martina SCHONARD, INA SOKOLSKA, KATARZYNA MAGDALENA KARPINSKA

The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership EN

02-03-2021 PE 689.276 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This Study has been commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. It provides a situational analysis of the gender gap in EU and Member States public sector, administration and sphere and identifies promising policy measures for reducing it.
Συντάκτες : Clara COTRONEO, Olivia BROWN, Iwona KARWOT - European Institute of Public Administration
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2021 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Precarious work from a gender and intersectionality perspective, and ways to combat it EN

30-11-2020 PE 662.491 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, explores the phenomenon of precarious work in the EU from a gender and intersectionality perspective. It finds that women, particularly young women, those with a migrant background and women with low levels of educational attainment, are especially vulnerable. This is a recurring trend across all of the Member States within the study’s scope. One of the key factors behind this is the disproportionate amount of time that women spend in caregiving roles and domestic work, something that is reinforced by COVID-19.
Συντάκτες : Camille FIADZO, Virginia DALLA POZZA, Laura TODARO (VVA); Claire DUPONT (Milieu); Kari HADJIVASSILIOU (The Tavistock Institute).
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

The situation of single parents in the EU EN

05-11-2020 PE 659.870 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, describes trends in the situation of single parents in the EU (with additional evidence from Iceland and Norway). It analyses the resources, employment, and social policy context of single parents and provides recommendations to improve their situation, with attention to the Covid-19 pandemic and its consequences.
Συντάκτες : Rense NIEUWENHUIS
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Access to Abortion Services for Women in the EU - Croatia EN

30-10-2020 PE 659.923 FEMM
Λεπτομερής ανάλυση
Περίληψη : An In-depth Analysis commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. The paper is divided into six parts. The first part of the paper defines what is meant by the term sexual and reproductive health and rights (SRHR) according to the most important international and regional human rights instruments. The second part analyses the legal framework of the EU Member States regarding access to abortion services while the third part focuses on the problems caused by the COVID - 19 pandemic in access to abortion. The fourth part deals with the problems caused by the pandemic in the two countries with the most restrictive abortion regimes in the EU, Poland and Malta. The fifth part of the paper sheds light on the importance of civil society in the protection of women's SRHR. Finally, the sixth part of the paper assesses the importance of the solutions adopted in the protection of access to abortion services during the COVID -19 pandemic. In this context, telemedicine for early medical abortions is particularly important.
Συντάκτες : Martina SCHONARD

Tackling violence against women and domestic violence in Europe – The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges EN

30-10-2020 PE 658.648 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study was commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. It aims to understand the implementation of the Convention, its added value, arguments against the ratification of the Convention, and the impact of the COVID-19 pandemic on violence against women (VAW) and domestic violence (DV). The 27 EU Member States are included in the study, together with Turkey, which offers a comparator of the impact of the ratification of the Convention by a non-EU country.
Συντάκτες : Nathalie MEURENS, Hayley D’SOUZA, Saredo MOHAMED, Nazia CHOWDHURY, Stelios CHARITAKIS, Kate, REGAN, ICF Prof. Dr Els LEYE, Ghent University/Consultant

Access to Abortion Services for Women in the EU - Slovakia EN

23-10-2020 PE 659.922 FEMM
Λεπτομερής ανάλυση
Περίληψη : This paper, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, provides basic information on access to abortion services in Slovakia. The legal status of abortions in the country is under permanent pressure despite the legally binding decision by the Constitutional Court back in 2007 which safeguarded women´s right to free choice. Eleven proposals to restrict abortion have been presented in the National Parliament, in the last two years. Medical abortion is not available in the country, and together with conscientious objection applied in health services and current COVID-19 pandemics access to abortion services is further limited.
Συντάκτες : Martina SCHONARD

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

Εν συντομία
Περίληψη : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament, in September-November 2019 and in October 2020. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Evaluating the EU’s Response to the US Global Gag Rule EN

30-09-2020 PE 621.927 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, maps out the challenges the European Union faces in promoting sexual and reproductive health and rights and the prevention of gender based violence in its external action, especially in providing aid to developing countries against the backdrop of US Global Gag Rules.
Συντάκτες : Clara COTRONEO, Petra JENEY, European Institute of Public Administration

The gendered impact of the Covid-19 crisis and post-crisis period EN

30-09-2020 PE 658.227 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : Outbreaks affect men, women and other genders differentially. This can be both the direct infections with a pathogen, or the secondary effects of public health response policies. COVID-19 is no exception, and the gendered impacts thus far and in the future are numerous. This study outlines some of the key gendered effects thus far and suggestions for how these may extend into the post-crisis period based on currently available data on COVID and longer-term effects of previous outbreaks. This includes the lack of sex-disaggregated data, the role of healthcare workers and care workers, domestic violence, the impact of quarantine on feminised sectors of the economy, the additional unpaid labour on women as a result of lockdown, access to maternity, sexual and reproductive health services. This study commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee.
Συντάκτες : Clare WENHAM, Department of Health Policy, London School of Economics and Political Science (LSE), London, United Kingdom

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2020 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality EN

15-04-2020 PE 651.042 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, provides evidence that there is still gender bias and inequality in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fields and the digital sector (e.g., digital technologies, Computer Science, Information Technology, Information and Communication Technology, Artificial Intelligence, cybersecurity). This document, prepared at the request of the FEMM Committee (Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Directorate-General for Internal Policies), is intended to provide an up-to-date literature review on the current status of women’s education and employment in STEM fields and the digital sector. In so doing, the corresponding trajectories are examined, from the primary education level up to the employment level, in an attempt to identify obstacles and bottlenecks that prevent gender parity. Finally, suggestions for future research, initiatives and policies that would improve women’s participation in these areas are made.
Συντάκτες : Prof. Dr. Zacharias C. Zacharia, Research in Science and Technology Education Group, Department of Educational Sciences, University of Cyprus Dr. Tasos Hovardas, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus; Dr. Nikoletta Xenofontos, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus Ms Ivoni Pavlou, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus;Ms Maria Irakleous, Research in Science and Technology Education Group, University of Cyprus
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Violence against Women: Psychological violence and coercive control EN

16-03-2020 PE 650.336 FEMM
Μελέτη
Περίληψη : This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, explores whether psychological violence against women is criminalised in select EU Member States, how data is collected regarding this particular form of gender based violence and, in close relation to this, whether custody and visiting rights of perpetrators are affected.
Συντάκτες : Petra JENEY, European Institution of Public Administration, in collaboration with Clara COTRONEO, Igor DIZDAREVIC, Virgil-Ivan CUCU, Tomasz KRAMER, Juan Diego RAMÍREZ-CÁRDENAS DÍAZ, Roberta RIBEIRO OERTEL, European Institution of Public Administration
Τύπος εγγράφου

Περίληψη

Inter-parliamentary Committee Meeting - 5 March 2020 EN

14-02-2020 PE 649.073 FEMM
Briefing
Περίληψη : This briefing was requested by the FEMM Committee for an Inter-parliamentary Committee Meeting to be held on 5 March 2020 in connection with International Women's Day on 8 March 2020. This thematic briefing concentrates on women and the economy, violence against women, women and climate change, and the backlash against women's rights and gender equality.
Συντάκτες : JOHANNES HEEZEN

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

FEMM Delegation to Croatia EN

15-01-2020 PE 621.935 FEMM
Briefing
Περίληψη : Briefing made up by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs of the EP to the attention of the FEMM Committee's delegation to Croatia in January 2020.
Συντάκτες : Martina SCHONARD

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν στις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων - Επιτροπή Von der Leyen, 2019 - 2024

Briefing
Περίληψη : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής. Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει προσθήκη που περιέχει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τις ακροάσεις του Οκτωβρίου του 2020.

Commitments made at the hearing of Helena DALLI, Commissioner-designate - Equality EN

22-11-2019 PE 621.919 EMPL FEMM
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Helena Dalli, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Women's Rights and Gender Equality, Committee on Employment and Social Affairs and Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Fight against discrimination; - Rights of Persons with Disability; - European Gender Strategy; - Work–Life Balance Directive; - International Partnerships:Empowering women and girls; - Cooperating with the European Parliament and with other Commissioners.
Συντάκτες : Martina SCHONARD, Susanne KRAATZ

FEMM-DEVE ad hoc Delegation to Nairobi - 12-14 November 2019 EN

08-11-2019 PE 621.925 FEMM
Briefing
Περίληψη : This year marks the 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo, where 179 governments adopted a landmark Programme of Action which set out to empower women and girls for their sake, and for the benefit of their families, communities and nations. It also marks the 50th anniversary of the founding of the United Nations Population Fund (UNFPA). A At the ICPD, diverse views on human rights, population, sexual and reproductive health, gender equality and sustainable development merged into a global consensus that placed individual dignity and human rights, including the right to plan one’s family, at the heart of development. A quarter of a century later, some progress has been achieved. There has been a 25 per cent increase in global contraceptive prevalence rate around the world. Adolescent births have declined, and the global maternal mortality ratio has fallen. But progress has been slow and uneven. Hundreds of millions of women around the world are still not using modern contraceptives to prevent unwanted pregnancies, and global targets on reducing maternal deaths have not been met. For a more comprenhesive account of the progress made and the remaining challenges ahead, please consult the report Unfinished business - the pursuit of rights and choices for all.
Συντάκτες : Martina SCHONARD

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.