Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metu akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Pletra
Pilieciu teises
Teises ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Saugumas ir gynyba
Žmogaus teises
Balkanai
Susitarimai su ES nepriklausanciomis valstybemis
Išorine prekyba
Vystomasis bendradarbiavimas
ES-AKR
Priešpestines minos
Aplinkos / vartotoju apsauga
Transporto /
regionine politika
Žemes ukis / žuvininkyste
Ekonominiai ir pinigu reikalai
Užimtumo ir socialine politika / moteru teises
Vidaus rinka / pramone / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR a common foreign policy


Iveskime taika, stabiluma ir klestejima Balkanuose

Balkanai yra didžiausia Europos Sajungos nesekme ir tuo paciu didžiausias užsienio politikos pasiekimas. ES nepavyko užkirsti kelio brolžudiškam karui, prasidejusiam 1992 m. Jai taip pat nepavyko šio karo užbaigti. Po keleto metu ši nesekme paskatino ES imtis daug efektyvesniu veiksmu. Kuomet 2001 m. artejant pilietiniam karui Makedonijoje vel iškilo nelaimes gresme Balkanuose, ES isikišo ir jai pavyko sutaikyti etnines Makedonijos ir Albanijos grupes. Tarpininkaujant ES, šaliai buvo suderetas naujas konstitucinis susitarimas. Tuo tarpu karo išgasdintose Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Kosove vis dar stengiamasi itvirtinti stabiluma, gerove ir teises viršenybes principa.

1995 m. Jugoslavija sukretusio karo pabaigoje tarptautine bendrija i Bosnija ir Hercegovina, del kurios regione buvo aršiausiai kovojama, pasiunte NATO vadovaujamas taikdariu pajegas (IFOR veliau pavadintas i SFOR). Be to, buvo ikurta ir JT vyriausiojo igaliotinio tarnyba. Jis turi plataus pobudžio galias ir veikia kaip gubernatorius, stebintis ir prižiurintis, kaip vykdomas taikos atstatymas Bosnijoje ir Hercegovinoje. ES vaidmuo iš esmes apsiribojo tik humanitarines pagalbos teikimu.

Efektyvesnis ES paramos panaudojimas

Europos Parlamentas, atlikdamas metine ES biudžeto išlaidu peržiura tikrino, kaip administruojama mineta pagalba. Europos Parlamento nariai ne karta pabreže, kad pagalba teikiama per letai, ir kad šiam procesui truksta skaidrumo bei priežiuros. I šia kritika buvo sureaguota po NATO karines intervencijos Kosove 1999 metais. Buvo nuspresta šiam karo nuniokotam regionui, kurio valdyma, pasitraukus serbams, pereme JT, skirti bei administruoti parama ne remiantis tolimojo Briuselio nurodymais, bet atsižvelgiant i vietine padeti. Parlamentas primygtinai reikalavo, kad ES Rekonstrukcijos agenturos administravimo centras butu ikurtas Prištinoje, ir kad jam butu suteiktas tam tikras savarankiškumas. Ikurus centra, parama buvo teikiama daug veiksmingiau ir daug greiciau. Taigi, kai 2000 metu žiema Serbijoje eme katastrofiškai trukti mazuto, ES galejo laiku atgabenti trukstamas atsargas.

Rekonstrukcijos agentura, kuri taip pat atidare administravimo centrus Belgrade, Skopje ir Podgoricoje, yra atskaitinga Parlamentui ir Tarybai. Taigi, Europos Parlamento nariai galejo bet kuriuo metu isikišti, jei tik atrode, kad reikalai juda netinkama linkme. Kai tarp albanu Makedonijoje kilo itampa del per letai atstatomu pastatu, kuriuos 2001 m. pradžioje vykusiu karo veiksmu metu sugriove Makedonijos kariuomene, Parlamentas pasirupino, kad šiam klausimui butu suteikta pirmenybe. Jis taip pat pareikalavo, kad išminavimo darbams butu skirta pakankamai disponuojamu lešu.

Iš esmes tik Parlamento deka rekonstrukcijai buvo skirta pakankamai lešu. Kai 1999 m. buvo svarstomas ES biudžetas ateinantiems metams, Europos Parlamento nariams teko pakovoti su Taryba ir užtikrinti, kad 500 milijonu euru suma, kurios Kosovo atstatymui praše Pasaulio bankas ir kitos tarptautines organizacijos, butu numatyta biudžete. Taryba, iš esmes pritarusi 500 milijonu sumos skyrimui, veliau norejo atsisakyti savo duotu isipareigojimu ir netgi atimti dali šiu lešu, numatytu vystomajam bendradarbiavimui. Galiausiai Parlamentui pavyko pasiekti, kad 200 milijonu iš biudžeto rezervo butu paskirta nenumatytoms ir neatideliotinoms biudžetinems reikmems patenkinti.

Glaudesniu ryšiu kurimas

Parlamentas padejo formuoti ES santykius su Balkanu šalimis taip pat ir kitais budais. 2000 m. lapkricio menesi oficialiai pristatytas Stabilizacijos ir asociacijos procesas numato galima Vakaru Balkanu šaliu naryste ES. Europos Sajungai jis suteikia galimybe glaudžiai bendradarbiauti su kiekviena šalimi ir priartinti jas prie demokratiniu bei ekonominiu ES standartu. Parlamentas Balkanu šalims, norincioms dalyvauti Stabilizacijos ir asociacijos procese, numate svarbius reikalavimus, tokius kaip visapusiška bendradarbiavima su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai Jugoslavijai, esanciu Hagoje, pabegeliu teises sugrižti i savo namus užtikrinima bei isipareigojima kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Vykstant šiam procesui buvo sudarytos stabilizacijos ir asociacijos sutartys su Makedonija ir Kroatija. 2003 m. vasario menesi Kroatija oficialiai pateike prašyma del narystes ES.

„Parlamento nariu bendradarbiavimo tinklas Pietryciu Europai” yra viena iš veiksmingu neoficialiu priemoniu, kuriomis siekiama skatinti pokycius Balkanuose. Parlamentarai nuolat susitinka su Balkanu šaliu parlamentu nariais. Nedidelese ir efektyviai veikianciose grupelese Europos Parlamento nariai ragina savo kolegas siekti parlamentines demokratijos ir demokratiško valdymo. Ši tinkla sudaro Europos Parlamento ir Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Buvusios Federacines Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos, Juodkalnijos ir Rumunijos parlamentu delegacijos.  
Pranešejai:
  
Europos rekonstrukcijos agentura - sukurimas ir vykdymas: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
Europos rekonstrukcijos agentura - Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusi Federacine Jugoslavijos Respublika, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija: Doris Pack (EPP-ED, D)
Pietryciu Europa: Stabilumo paktas, stabilizacijos ir asociacijos sutartys: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
Pietryciu Europa: Stabilumo paktas, stabilizacijos ir asociacijos procesas - Pirmasis metinis pranešimas: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
Pietryciu Europa: Stabilumo paktas, stabilizacijos ir asociacijos procesas - Antrasis metinis pranešimas: Joost Lagendijk (Greens/EFA, NL)
2000 m. biudžetas (III dalis - Europos Komisija): Jean-Louis Bourlanges (EPP-ED, F)
Rekonstrukcijos agentura
Stabilizacijos ir asociacijos procesas
  
Oficialusis leidinys- galutiniai aktai:
  
Europos rekonstrukcijos agentura - sukurimas ir veikla
Europos rekonstrukcijos agentura - Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusi Federacine Jugoslavijos Respublika, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija
Pietryciu Europa: Stabilumo paktas, stabilizacijos ir asociacijos sutartys
Pietryciu Europa: Stabilumo paktas, stabilizacijos ir asociacijos procesas - Pirmasis metinis pranešimas (Parlamento priimtas tekstas)
Pietryciu Europa: Stabilumo paktas, stabilizacijos ir asociacijos procesas - Antrasis metinis pranešimas (Parlamento priimtas tekstas)
2000 m. biudžetas (III dalis - Europos Komisija)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004