Ръководство за пленарните заседания

Какво представлява ръководството за пленарните заседания?

В този документ ще намерите отговор на практическите и организационните въпроси, свързани с вътрешното функциониране на пленарните заседания на Европейския парламент:

  • ролята и отговорностите на всеки орган или участник, ангажиран във функционирането на пленарните заседания
  • датите, сроковете и календарите на пленарните заседания
  • условията и реда за достъп до пленарната зала, трибуните и другите места за провеждане на заседания
  • организацията и провеждането на различните периоди за пленарни заседания (разисквания, гласувания, време за въпроси, официални заседания)
  • документите, свързани с дейностите на пленарните заседания

Когато това е необходимо се прави позоваване на Вътрешния правилник на Европейския парламент, като се посочва съответния член от правилника

За кого се отнася той?

Този документ се отнася за всички лица, засегнати от пленарната дейност: членовете, сътрудниците, лицата от другите европейски институции, административните служители на Генералния секретариат на Европейския парламент, журналистите и в по-широк смисъл - всеки гражданин, който проявява интерес към функционирането на пленарните заседания.

Актуализация

Please note that the new version of the plenary guide refers to the renumbered version of the Rules of procedure of the European Parliament, which will officially enter into force on 2 July 2019 (http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules20190702/Rules20190702_EN.pdf)

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи