Οδηγός για την ολομέλεια

Τι περιέχει ο Οδηγός για την ολομέλεια;

Στο έγγραφο αυτό δίδονται απαντήσεις σε ερωτήσεις πρακτικής και οργανωτικής φύσεως για την εσωτερική λειτουργία της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά:

  • τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε οργάνου και προσώπου που εμπλέκεται στη λειτουργία της ολομέλειας
  • τις ημερομηνίες, τις προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της ολομέλειας
  • τους όρους πρόσβασης στο ημικύκλιο, στα θεωρεία και στους άλλους χώρους συνεδριάσεων
  • τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των διαφόρων πτυχών των συνόδων ολομελείας (συζητήσεις, ψηφοφορίες, ώρα των ερωτήσεων, πανηγυρικές συνεδριάσεις)
  • τα έγγραφα που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ολομέλειας

Εάν κριθεί σκόπιμο, γίνεται μνεία στον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου με αναφορά του σχετικού άρθρου.

Σε ποιους απευθύνεται ο οδηγός αυτός;

Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο στις δραστηριότητες της ολομέλειας: στους βουλευτές, τους βοηθούς, τα πρόσωπα από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το διοικητικό προσωπικό της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους δημοσιογράφους και, γενικότερα, σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τον τρόπο λειτουργίας των συνόδων ολομέλειας.

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα