Keresés

Kapcsolat

Közös szövegtervezetek

Ha a Parlament és a Tanács nem tud megállapodásra jutni az első vagy a második olvasat során, az ügy „egyeztetésre” kerül (76. cikk). Ha a Tanács tagjaiból és azonos számú európai parlamenti képviselőből álló egyeztetőbizottság (77. cikk) megállapodásra jut, közös szövegtervezetet fogad el (78. cikk). Ezt a szöveget aztán a Parlament és a Tanács elé terjesztik jóváhagyás céljából (harmadik olvasat).