Sök

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - YTTERLIGARE MAKROEKONOMISKT STÖD TILL GEORGIEN

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR FRÄMJANDE AV DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I HELA VÄRLDEN

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - INRÄTTANDE AV ETT FINANSIERINGSINSTRUMENT FÖR SAMARBETE MED INDUSTRILÄNDER

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - PASSAGERARNAS RÄTTIGHETER VID BUSSTRANSPORTER

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - STATISTIK OM VÄXTSKYDDSMEDEL

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - BORTFRAKTARENS SKADESTÅNDSANSVAR I SAMBAND MED OLYCKOR VID PASSAGERARBEFORDRAN MED BÅT

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Gemensamt utkast godkänt av den förlikningskommitté - UTREDNING AV OLYCKOR I SJÖTRANSPORTSEKTORN

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Gemensamma utkast

Om parlamentet och rådet inte lyckas nå en överenskommelse i första eller andra behandlingen går ärendet till ”förlikning” (artikel 76). Förlikningskommittén består av ledamöter från rådet och lika många ledamöter från Europaparlamentet (artikel 77). Om den når en överenskommelse antar den ett gemensamt utkast (artikel 78). Utkastet skickas sedan till parlamentet och rådet för godkännande (tredje behandlingen).