Sök

Kontakt

Gemensamma utkast

Om parlamentet och rådet inte lyckas nå en överenskommelse i första eller andra behandlingen går ärendet till ”förlikning” (artikel 76). Förlikningskommittén består av ledamöter från rådet och lika många ledamöter från Europaparlamentet (artikel 77). Om den når en överenskommelse antar den ett gemensamt utkast (artikel 78). Utkastet skickas sedan till parlamentet och rådet för godkännande (tredje behandlingen).