Meklēšana

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - TURPMAKAS MAKROFINANSIALAS PALIDZIBAS PIESKIRSANA GRUZIJAI

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - FINANSU INSTRUMENTS SADARBIBAI ATTISTIBAS JOMA Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - FINANSU INSTRUMENTA IZVEIDE DEMOKRATIJAS UN CILVEKTIESIBU VEICINASANAI PASAULE

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - FINANSU INSTRUMENTS SADARBIBAI ATTISTIBAS JOMA

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - FINANŠU INSTRUMENTA IZVEIDE SADARBĪBAI AR INDUSTRIALIZĒTĀM VALSTĪM

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - AUTOBUSU PASAŽIERU TIESĪBAS

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - ELEKTRONISKO KOMUNIKĀCIJU TĪKLI UN PAKALPOJUMI

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - STATISTIKA PAR AUGU AIZSARDZIBAS LIDZEKLIEM

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - PASAZIERU PARVADATAJU ATBILDIBA NELAIMES GADIJUMOS UZ JURAS UN IEKSZEMES UDENSCELIEM

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts - NEGADĪJUMU IZMEKLĒŠANA JŪRAS TRANSPORTA NOZARĒ

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakti

Kopīgie dokumenti

Ja Parlaments un Padome nevar panākt vienošanos pirmajā vai otrajā lasījumā, jautājumu nodod Samierināšanas komitejai (Reglamenta 76. pants). Ja Samierināšanas komiteja, kuru veido vienāds Padomes locekļu un Parlamenta deputātu skaits (Reglamenta 77. pants), panāk vienošanos, tā pieņem kopīgu dokumentu (Reglamenta 78. pants). Šo dokumentu iesniedz Parlamentam un Padomei apstiprināšanai (trešais lasījums).