Meklēšana

Kontakti

Kopīgie dokumenti

Ja Parlaments un Padome nevar panākt vienošanos pirmajā vai otrajā lasījumā, jautājumu nodod Samierināšanas komitejai (Reglamenta 76. pants). Ja Samierināšanas komiteja, kuru veido vienāds Padomes locekļu un Parlamenta deputātu skaits (Reglamenta 77. pants), panāk vienošanos, tā pieņem kopīgu dokumentu (Reglamenta 78. pants). Šo dokumentu iesniedz Parlamentam un Padomei apstiprināšanai (trešais lasījums).