Iskanje

Kontakt

Skupna besedila

Če Parlament in Svet v prvi ali drugi obravnavi ne dosežeta dogovora, se sproži spravni postopek (člen 76). Če spravni odbor, sestavljen iz članov Sveta in enakega števila poslancev Parlamenta (člen 77), doseže dogovor, sprejme skupno besedilo (člen 78). To besedilo se nato posreduje Parlamentu in Svetu v odobritev (tretja obravnava).