Iskanje

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - ZAGOTAVLJANJE NADALJNJE MAKROFINANCNE POMOCI GRUZIJI

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - INSTRUMENT ZA FINANCIRANJE RAZVOJNEGA SODELOVANJA Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - INSTRUMENT FINANCIRANJA ZA SPODBUJANJE DEMOKRACIJE IN ČLOVEKOVIH PRAVIC PO SVETU

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - INSTRUMENT ZA FINANCIRANJE RAZVOJNEGA SODELOVANJA

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - OBLIKOVANJE INSTRUMENTA ZA FINANCIRANJE SODELOVANJA Z INDUSTRIALIZIRANIMI DRZAVAMI

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - PRAVICE POTNIKOV V AVTOBUSNEM PROMETU

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - STATISTICNI PODATKI O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - ODGOVORNOST PREVOZNIKOV POTNIKOV PO MORJU IN CELINSKIH PLOVNIH POTEH V PRIMERU NESREC

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor - PREISKAVE NESREČ

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Skupna besedila

Če Parlament in Svet v prvi ali drugi obravnavi ne dosežeta dogovora, se sproži spravni postopek (člen 76). Če spravni odbor, sestavljen iz članov Sveta in enakega števila poslancev Parlamenta (člen 77), doseže dogovor, sprejme skupno besedilo (člen 78). To besedilo se nato posreduje Parlamentu in Svetu v odobritev (tretja obravnava).