Wyszukiwanie

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - DALSZA POMOC MAKROFINANSOWA DLA GRUZJI

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - INSTRUMENT FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ WSPIERANIA DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - INSTRUMENT FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - INSTRUMENT FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - PRAWA PASAŻERÓW W TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM I AUTOKAROWYM

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - SIECI I USŁUGI ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - STATYSTYKI DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKÓW PASAŻERSKICH NA MORZU I WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z TYTUŁU WYPADKÓW

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy - POSTĘPOWANIE DOCHODZENIOWE W SPRAWIE WYPADKÓW W SEKTORZE TRANSPORTU MORSKIEGO

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Wspólne projekty

W przypadku gdy Parlament i Rada nie dojdą do porozumienia w pierwszym lub w drugim czytaniu, dokument zostaje rozpatrzony w ramach postępowania pojednawczego (art. 76 Regulaminu). Jeżeli komitet pojednawczy, w którego skład wchodzą w równej liczbie członkowie Rady i posłowie do PE (art. 77 Regulaminu), osiągnie porozumienie, przyjmuje on wspólny projekt (art. 78 Regulaminu). Projekt ten jest następnie przedkładany do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie (trzecie czytanie).