Wyszukiwanie

Kontakt

Wspólne projekty

W przypadku gdy Parlament i Rada nie dojdą do porozumienia w pierwszym lub w drugim czytaniu, dokument zostaje rozpatrzony w ramach postępowania pojednawczego (art. 76 Regulaminu). Jeżeli komitet pojednawczy, w którego skład wchodzą w równej liczbie członkowie Rady i posłowie do PE (art. 77 Regulaminu), osiągnie porozumienie, przyjmuje on wspólny projekt (art. 78 Regulaminu). Projekt ten jest następnie przedkładany do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie (trzecie czytanie).