A Tanács első olvasatbeli álláspontja

A rendes jogalkotási eljárás keretében a Tanács akkor fogad el első olvasatbeli álláspontot, ha nem ért egyet a Parlament első olvasatban kialakított álláspontjával.

A Tanács továbbítja első olvasatbeli álláspontját a Parlamentnek második olvasatra.

A Parlament három hónapon belül (amely további egy hónappal meghosszabbítható):

  • Jóváhagyja a Tanács álláspontját, módosítás nélkül: a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelő szövegezéssel elfogadottnak kell tekinteni.
  • Úgy dönt, hogy nem alakít ki álláspontot: a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelő szövegezéssel elfogadottnak kell tekinteni.
  • Módosításokat fogad el a Tanács álláspontjához: a Parlament képviselőinek többségével elfogadja második olvasatbeli álláspontját, és továbbítja azt a Tanácsnak második olvasatra és a Bizottságnak véleménynyilvánításra.
  • Elutasítja a Tanács álláspontját: ez esetben a jogi aktust nem fogadják el és ezzel az eljárás lezárul.