Αναζήτηση

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΔIΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Κοινο σχεδιο που εγκριθηκε απο την Επιτροπη Συνδιαλλαγης - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Επικοινωνία

Κοινά σχέδια

Όταν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σε πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση, το θέμα τίθεται υπό «συνδιαλλαγή» (άρθρο 76 του Κανονισμού). Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής, η οποία απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου και από ισάριθμους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 77 του Κανονισμού), καταλήξει σε συμφωνία, εγκρίνει κοινό κείμενο (άρθρο 78 του Κανονισμού). Το κείμενο υποβάλλεται, στη συνέχεια, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση (τρίτη ανάγνωση).