Keresés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. december 13-án került elfogadásra a 89/629/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. december 13-án került elfogadásra a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról szóló 851/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. december 13-án került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek az Unióban székhellyel rendelkező légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés kapcsán a kibocsátáskompenzációról szóló értesítés tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. november 24-én került elfogadásra az Ukrajna 2023. évi támogatását célzó eszköz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) létrehozásáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. november 24-én került elfogadásra az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletnek a diverzifikált finanszírozási stratégia mint általános hitelfelvételi módszer bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló (EU, Euratom) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. november 24-én került elfogadásra az Oroszországi Föderáció Ukrajnában és Grúziában kiállított úti okmányainak el nem fogadásáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. november 24-én került elfogadásra a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program létrehozásáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. november 22-én került elfogadásra az 1025/2012/EU rendeletnek az európai szabványügyi szervezetek európai szabványokkal és európai szabvány jellegű dokumentumokkal kapcsolatos döntései tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. november 22-én került elfogadásra az 1380/2013/EU rendeletnek az uniós vizekhez való hozzáférés korlátozása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. november 22-én került elfogadásra egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 203. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.