Keresés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. július 10-én került elfogadásra a koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzéséről és az ilyen gyógyszerekkel való ellátásról (Covid19) szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. július 10-én került elfogadásra az (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. július 9-én került elfogadásra a Covid19-járványra tekintettel az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendeletben előírt gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. július 8-án került elfogadásra az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített összeg forrásai tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. június 19-én került elfogadásra az 1305/2013/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében rendkívüli ideiglenes támogatás nyújtását célzó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. június 18-án került elfogadásra az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. május 15-én került elfogadásra az (EU) 2016/797 és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetési határidő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. május 15-én került elfogadásra a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendeletnek a Covid19-világjárványra tekintettel történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. május 15-én került elfogadásra a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2020. május 15-én került elfogadásra az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak kivetésével kapcsolatban a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság számára a Covid19-járvánnyal összefüggésben a rugalmasság nyújtása lehetőségének biztosítása érdekében történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 203. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.