Keresés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. szeptember 14-én került elfogadásra az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

14-09-2022 TC1-COD(2020)0310 2020/0310(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. szeptember 13-án került elfogadásra az 575/2013/EU rendeletnek és a 2014/59/EU irányelvnek a több pontból kiinduló szanálási stratégiával rendelkező globálisan rendszerszinten jelentős intézmények prudenciális kezelése, valamint a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelménynek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető instrumentumok közvetett jegyzésére vonatkozó módszerek tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

13-09-2022 TC1-COD(2021)0343 2021/0343(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. szeptember 13-án került elfogadásra a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)

13-09-2022 TC1-COD(2021)0275 2021/0275(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. szeptember 13-án került elfogadásra a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

13-09-2022 TC1-COD(2021)0103 2021/0103(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. július 7-én került elfogadásra az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

07-07-2022 TC1-COD(2022)0213 2022/0213(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. július 7-én került elfogadásra az Ukrajna elleni orosz invázióra tekintettel az Ukrajna által saját jogszabályaival összhangban kiállított járművezetői okmányokra vonatkozó egyedi és átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

07-07-2022 TC1-COD(2022)0204 2022/0204(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. július 6-án került elfogadásra az 508/2014/EU rendeletnek az Oroszország által Ukrajnával szemben indított agresszív háború halászati tevékenységeket érintő következményeinek enyhítésére, valamint az említett agresszív háború nyomán a halászati és akvakultúra-termékek ellátási láncában jelentkező piaci zavarok hatásainak mérséklésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

06-07-2022 TC1-COD(2022)0118 2022/0118(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. július 5-én került elfogadásra az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás értelmében a Moldovai Köztársaságból származó termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

05-07-2022 TC1-COD(2022)0188 2022/0188(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. július 5-én került elfogadásra a digitális ágazat vonatkozásában a versengő és tisztességes piacokról, valamint az (EU) 2019/1937 és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról (digitális piacokról szóló jogszabály) szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

05-07-2022 TC1-COD(2020)0374 2020/0374(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2022. július 5-én került elfogadásra a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

05-07-2022 TC1-COD(2020)0361 2020/0361(COD)

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 203. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.