Keresés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 18-án került elfogadásra az 1683/95/EK tanácsi rendeletnek a vízumeljárás digitalizálása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132B 2022/0132B(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 18-án került elfogadásra a 767/2008/EK, a 810/2009/EK és az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 693/2003/EK és a 694/2003/EK tanácsi rendeletnek, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a vízumeljárás digitalizálása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132A 2022/0132A(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 17-én került elfogadásra az 1313/2013/EU határozatnak a rescEU átmeneti időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

17-10-2023 TC1-COD(2023)0095 2023/0095(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 17-én került elfogadásra az 1217/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági számviteli információs hálózatnak mezőgazdasági fenntarthatósági információs hálózattá való átalakítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

17-10-2023 TC1-COD(2022)0192 2022/0192(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 17-én került elfogadásra az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet, továbbá az (EU) 2016/1139, az (EU) 2017/2403 és az (EU) 2019/473 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzés tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

17-10-2023 TC1-COD(2018)0193 2018/0193(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 5-én került elfogadásra az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

05-10-2023 TC1-COD(2023)0252 2023/0252(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 5-én került elfogadásra a 2011/83/EU irányelvnek a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések tekintetében történő módosításáról és a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

05-10-2023 TC1-COD(2022)0147 2022/0147(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 5-én került elfogadásra az európai zöldkötvényekről és a környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvényekre és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényekre vonatkozó opcionális közzétételekről szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

05-10-2023 TC1-COD(2021)0191 2021/0191(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 3-án került elfogadásra a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2009/148/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

03-10-2023 TC1-COD(2022)0298 2022/0298(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. október 3-án került elfogadásra az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

03-10-2023 TC1-COD(2021)0419 2021/0419(COD)

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 203. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.