Keresés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. április 20-án került elfogadásra a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átruházásokat kísérő adatokról és az (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (átdolgozás) szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

20-04-2023 TC1-COD(2021)0241 2021/0241(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. április 19-én került elfogadásra az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazásáról és Unióból történő kiviteléről, valamint a 995/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

19-04-2023 TC1-COD(2021)0366 2021/0366(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. április 18-án került elfogadásra a Szociális Klímaalap létrehozásáról és az (EU) 2021/1060 rendelet módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

18-04-2023 TC1-COD(2021)0206 2021/0206(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. február 16-án került elfogadásra az (EU) 2017/745 és az (EU) 2017/746 rendelet egyes orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

16-02-2023 TC1-COD(2023)0005 2023/0005(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. február 15-én került elfogadásra az (EU) 2015/760 rendeletnek az európai hosszú távú befektetési alapok befektetési politikáira és működési feltételeire vonatkozó követelmények, valamint az elfogadott befektetési eszközök köre, a portfólió-összetételi és -diverzifikációs követelmények, továbbá a készpénzkölcsön-felvétel és az alapok egyéb szabályai tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

15-02-2023 TC1-COD(2021)0377 2021/0377(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. február 14-én került elfogadásra az (EU) 2021/241 rendeletnek a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe beillesztendő REPowerEU-fejezet tekintetében történő módosításáról, valamint az 1303/2013/EU rendelet, az (EU) 2021/1060 rendelet és az (EU) 2021/1755 rendelet, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

14-02-2023 TC1-COD(2022)0164 2022/0164(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. február 14-én került elfogadásra a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

14-02-2023 TC1-COD(2022)0068 2022/0068(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. február 14-én került elfogadásra a 2023–2027-es időszakra vonatkozó uniós biztonságos konnektivitási program létrehozásáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

14-02-2023 TC1-COD(2022)0039 2022/0039(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. február 14-én került elfogadásra az (EU) 2019/631 rendeletnek az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az Unió fokozott éghajlatvédelmi törekvéseivel összhangban való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

14-02-2023 TC1-COD(2021)0197 2021/0197(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2023. február 2-án került elfogadásra az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 549/2013/EU rendelet módosításáról és 11, a nemzeti számlákra vonatkozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

02-02-2023 TC1-COD(2021)0407 2021/0407(COD)

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 203. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.