Haku

Yhteystiedot

Yhteiset tekstit

Jos parlamentti ja neuvosto eivät pääse sopimukseen ensimmäisessä tai toisessa käsittelyssä, asia siirtyy ”sovitteluun” (työjärjestyksen 76 artikla). Sovittelukomitea koostuu neuvoston jäsenistä ja yhtä suuresta määrästä Euroopan parlamentin jäseniä (työjärjestyksen 77 artikla). Jos sovittelukomitea pääsee sopimukseen, se hyväksyy yhteisen tekstin (työjärjestyksen 78 artikla). Tämä yhteinen teksti toimitetaan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi (kolmas käsittely).