Paieška

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - PAPILDOMOS MAKROFINANSINES PAGALBOS SUTEIKIMAS GRUZIJAI

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO FINANSINĖ PRIEMONĖ Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - DEMOKRATIJOS IR ZMOGAUS TEISIU REMIMO VISAME PASAULYJE FINANSAVIMO PRIEMONE

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO FINANSINĖ PRIEMONĖ

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - BENDRADARBIAVIMO SU PRAMONINĖMIS ŠALIMIS FINANSAVIMO PRIEMONĖ

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - MIESTO IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ KELEIVIŲ TEISĖS

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAS IR PASLAUGOS

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ STATISTIKA

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - KELEIVIU VEZEJU LAIVAIS ATSAKOMYBE NELAIMINGU ATSITIKIMU ATVEJU

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas - NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ JŪRŲ TRANSPORTO SEKTORIUJE TYRIMAI

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontaktai

Bendri projektai

Kai Parlamentas ir Taryba negali pasiekti susitarimo per pirmąjį arba antrąjį svarstymą, prasideda „taikinimas“ (Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnis). Jei Taikinimo komitetas, kurį sudaro vienodas Tarybos ir Parlamento narių skaičius (Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnis) pasiekia susitarimą, jis patvirtina bendrą projektą (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis). Tada šis projektas pateikiamas patvirtinti Parlamentui ir Tarybai (trečiasis svarstymas).