Paieška

Kontaktai

Bendri projektai

Kai Parlamentas ir Taryba negali pasiekti susitarimo per pirmąjį arba antrąjį svarstymą, prasideda „taikinimas“ (Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnis). Jei Taikinimo komitetas, kurį sudaro vienodas Tarybos ir Parlamento narių skaičius (Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnis) pasiekia susitarimą, jis patvirtina bendrą projektą (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis). Tada šis projektas pateikiamas patvirtinti Parlamentui ir Tarybai (trečiasis svarstymas).