Otsi

Kontakt

Ühised tekstid

Kui parlament ja nõukogu ei jõua esimesel või teisel lugemisel kokkuleppele, algatatakse lepitusmenetlus (kodukorra artikkel 76). Kui lepituskomitee, kuhu kuulub võrdsel arvul parlamendiliikmeid ja nõukogu liikmeid (kodukorra artikkel 77), saavutab kokkuleppe, võtab ta vastu ühise teksti (kodukorra artikkel 78). Ühine tekst esitatakse seejärel parlamendile ja nõukogule heakskiitmiseks (kolmas lugemine).