Căutare

Text comun aprobat de Comisia de mediere - ACORDAREA UNEI ASISTENȚE MACROFINANCIARE SUPLIMENTARE GEORGIEI

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL DE FINANŢARE A COOPERĂRII PENTRU DEZVOLTARE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL DE FINANȚARE PENTRU PROMOVAREA DEMOCRAȚIEI ȘI DREPTURILOR OMULUI LA SCARĂ MONDIALĂ

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL DE FINANŢARE A COOPERĂRII PENTRU DEZVOLTARE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INSTRUMENTUL FINANCIAR PENTRU COOPERAREA CU ȚĂRILE INDUSTRIALIZATE

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - DREPTURILE CĂLĂTORILOR DIN TRANSPORTUL CU AUTOBUZUL ŞI CU AUTOCARUL

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - REŢELE ŞI SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - STATISTICI PRIVIND PRODUSELE FITOSANITARE

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - RĂSPUNDEREA ÎN CAZ DE ACCIDENT A OPERATORILOR DE TRANSPORT DE PERSOANE PE MARE

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Text comun aprobat de Comisia de mediere - INVESTIGAREA ACCIDENTELOR DIN SECTORUL DE TRANSPORT MARITIM

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Contact

Texte comune

În cazul în care Parlamentul și Consiliul nu ajung la un acord în prima sau în a doua lectură, chestiunea trece în etapa de „conciliere” (articolul 76 din Regulamentul de procedură). În cazul în care comitetul de conciliere, compus din membri ai Consiliului și un număr egal de deputați în PE (articolul 77 din Regulamentul de procedură), ajunge la un acord, acesta adoptă un text comun (articolul 78 din Regulamentul de procedură). Acest text este transmis apoi Parlamentului și Consiliului spre aprobare (a treia lectură).