Căutare

Contact

Texte comune

În cazul în care Parlamentul și Consiliul nu ajung la un acord în prima sau în a doua lectură, chestiunea trece în etapa de „conciliere” (articolul 76 din Regulamentul de procedură). În cazul în care comitetul de conciliere, compus din membri ai Consiliului și un număr egal de deputați în PE (articolul 77 din Regulamentul de procedură), ajunge la un acord, acesta adoptă un text comun (articolul 78 din Regulamentul de procedură). Acest text este transmis apoi Parlamentului și Consiliului spre aprobare (a treia lectură).