Търсене

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРУЗИЯ

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО СВЕТА

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - СЪЗДАВАНЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИ И ДРУГИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ С ВИСОК ДОХОД

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - СТАТИСТИКА ЗА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ НА ПЪТНИЦИ ПО МОРЕ И ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА В СЛУЧАЙ НА АВАРИИ

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Съвместен текст одобрен от Помирителната комисия - РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Обратна връзка

Общи проекти

Когато Парламентът и Съветът не могат да постигнат споразумение на първо или второ четене, въпросът се отнася до „помирителен комитет“ (член 76). Ако помирителният комитет, съставен от членове на Съвета и от еднакъв брой членове на ЕП (член 77), достигне до споразумение, той приема общ проект (член 78). След това този текст се представя на Парламента и на Съвета за одобрение (трето четене).