Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločné návrhy

Ak Parlament a Rada nedosiahnu dohodu v prvom alebo druhom čítaní, pokračuje sa tzv. zmierovacím postupom (článok 76). Ak zmierovací výbor zložený zo zástupcov Rady a rovnakého počtu poslancov EP (článok 77) dosiahne dohodu, prijme spoločný návrh (článok 78). Tento návrh sa potom predloží Parlamentu a Rade na schválenie (tretie čítanie).