Vyhľadávanie

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - ĎALŠIA MAKROFINANČNÁ POMOC GRUZÍNSKU

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - NÁSTROJ FINANCOVANIA ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - NÁSTROJ FINANCOVANIA NA PODPORU DEMOKRACIE A ĽUDSKÝCH PRÁV VO SVETE

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - NÁSTROJ FINANCOVANIA ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - USTANOVENIE NÁSTROJA FINANCOVANIA SPOLUPRÁCE S INDUSTRIALIZOVANÝMI KRAJINAMI

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - PRÁVA CESTUJÚCICH V AUTOBUSOVEJ A AUTOKAROVEJ DOPRAVE

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ SIEŤOVÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - ŠTATISTIKA O PRÍPRAVKOCH NA OCHRANU RASTLÍN

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - ZODPOVEDNOST OSOBNÝCH DOPRAVCOV V LODNEJ PREPRAVE V PRIPADE NEHOD

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Spoločný text schválený Zmierovacím výborom - VYSETROVANIE NEHOD V SEKTORE NAMORNEJ DOPRAVY

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Spoločné návrhy

Ak Parlament a Rada nedosiahnu dohodu v prvom alebo druhom čítaní, pokračuje sa tzv. zmierovacím postupom (článok 76). Ak zmierovací výbor zložený zo zástupcov Rady a rovnakého počtu poslancov EP (článok 77) dosiahne dohodu, prijme spoločný návrh (článok 78). Tento návrh sa potom predloží Parlamentu a Rade na schválenie (tretie čítanie).