Infografikai

Europos Parlamento tyrimų tarnybos sukurti animaciniai infografikai – tai nuolat atnaujinami vaizdiniai ir interaktyvūs gidai, kurie jums padės rasti reikiamos informacijos sudėtingu klausimu.Daugiau vaizdinio turinio:Grafikų saugykla

01-06-2021 - 00:00

5G technologijos įdiegimas paveiks mūsų gyvenimą pačiais įvairiausiais aspektais. Tai, kas žinoma apie technologiją, siūlome patyrinėti naudojantis mūsų vizualiniu žemėlapiu, kuris apima 5G technologijos politinį ir reglamentavimo kontekstą, tikėtiną poveikį verslui, rūpimus sveikatos klausimus ir kibernetinį saugumą bei išsamią informaciją apie pačią technologiją. Čia pateikiama plataus pobūdžio apžvalga, tačiau pasididinę vaizdą rasite ne tik detalesnę informaciją, bet ir interviu su ekspertais bei grafinius paaiškinimus.

02-10-2020 - 00:00

TPF tikslas – remti anglių pramonės regionus ir regionus, kuriuose pramonės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra didžiausias, kad būtų galima spręsti problemas, susijusias su perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m., ir iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 50 proc. Šiame infografike pateikiama išsami informacija apie skiriamą finansavimą ir paaiškinamas ES lėšų paskirstymo visoms valstybėms narėms metodas.

30-09-2020 - 00:00

Įgyvendindama savo užsienio politiką, ES vadovaujasi siekiu užtikrinti taiką ir saugumą pasaulyje. Šis interaktyvus infografikas skirtas analizuoti ir paaiškinti, kaip Europos Sąjunga, įgyvendindama įvairią išorės politiką ir priemones bei palaikydama santykius su viso pasaulio šalimis, regionais ir tarptautinėmis organizacijomis, padeda skatinti taiką ir saugumą tarptautiniu mastu. Juo papildomas ir Normandijos indeksas, kurį taikant vertinamos grėsmės taikai ir saugumui pasaulyje: vizualiai pateikiant šio indekso rezultatus, bendrai paaiškinama, kokia sudėtinga yra taikos samprata šiuolaikiniame pasaulyje.

20-02-2020 - 00:00

Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatomas maksimalus kiekvienos svarbiausios ES išlaidų kategorijos išteklių lygis (viršutinė riba) septynerių metų laikotarpiu. Ši programa – ne tik finansinis planas, bet ir ES ilgalaikių prioritetų vizija. 2014–2020 m. DFP einant į pabaigą, ES pradėjo derybas dėl naujojo ilgalaikio biudžeto. Šiame infografike parodomos įvairių ES institucijų pozicijos dėl pasiūlymų, susijusių su naująja 2021–2027 m. DFP.