Последни новини

Next meeting of the Committee on Budgets

13-09-2019 - 10:33
Committee on Budgets

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

24-09-2019 11:00 / 12:30 BUDG
24-09-2019 15:00 / 18:00 BUDG

Мултимедийна библиотека

03-09-2019 - 15:11
BUDG Заседание
03-09-2019 - 10:37
BUDG Заседание
23-07-2019 - 09:15
BUDG Заседание

Приветствие

Johan Van Overtveldt

Добре дошли в комисията по бюджети на Европейския парламент! Аз съм председателят на тази ключова комисия, в рамките на която редовно се срещаме, за да обсъждаме, изменяме и подготвяме приемането на годишните и многогодишните бюджети на ЕС. Бюджетът на ЕС предоставя финансиране за ключови политики и програми.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки