Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 September 2019

23-07-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v01-00
INTA

 

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0722/2018, του Libor Fleischans, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με περιβαλλοντική ζημιά ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 56/2001 και του διατάγματος αριθ. 302/2001

23-07-2019 PETI_CM(2019)638738 PE638.738v02-00
PETI

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

22-07-2019 INTA_PV(2019)07-10-1 PE639.773v01-00
INTA