Περιοδικές εκδόσεις

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

concept illustration of slave work
04-07-2022 - 12:01

European Parliament has dealt with disturbing reports about modern slavery practices and has diverse instruments to respond, says Maria Arena, Chair of DROI committee, in the latest edition of the MH newsletter. To assess the efficiency of the instruments at hand DROI commissioned studies that present external policy measures and look at the problem from the human rights perspective.

Golden coins in soil with young plants
06-06-2022 - 10:20

With the new unexpected budgetary needs, the MFF 2021-2027 is reaching the limits of its flexibility. It is important to make sure that the common borrowing under the NGEU will be paid through the EU’s own resources and not by cutting the budget funding, says Johan Van Overtveldt, Chair of BUDG committee, in the latest MH newsletter. The studies on the revision of the Financial Regulation and on the new EU own resources provide important background information when assessing the policy choices.

Word cloud with map of Europe
02-05-2022 - 10:10

Management of unpredictable crises, such as Ukraine or COVID-19, challenging public safety and health or the stability of a society’s socio-economic foundations, requires rapid decisions, says Antonio Tajani, Chair of AFCO committee in the latest MH editorial. In order to draw lessons from past urgency situations, Parliament commissioned a new study to provide recommendations on how to improve the existing set-up and Parliament’s emergency procedures.

Self driving, unmanned, autonomous farm agricultural combine harvester working in field
01-04-2022 - 14:39

The number of farms in EU27 declined by about 32% between 2003 and 2016. The EU might lose an additional 6.4 million farms by 2040, a decrease which poses an existential challenge to the multifunctional European farming model, says AGRI chair Norbert Lins in the latest MH editorial. The EU farming model is key to transition to a sustainable food system that ensures food security while having a neutral or positive environmental impact.

Illustration of influencer marketing
04-03-2022 - 10:40

Digital marketing makes it difficult to differentiate between advertisers and reviewers and blurs the nature of relationship between the influencers and the companies whose products they promote, says IMCO Chair Anna Cavazzini in the latest issue of the Monthly Highlights bulletin. The Committee commissioned a study, which focuses on defining influencers and their impact on consumers and on the single market.

Data abuse, abstract concept
14-02-2022 - 10:05

We can learn a lot from places that have been forced to set up strong defence systems against interference from powerful authoritarian neighbours, says INGE Chair Raphaël Glucksmann in the opening article of the latest Monthly Highlights as committee’s mandate draws to an end. INGE commissioned a paper to analyse the defensive tactics used outside the EU which highlights the best practices and suggests how these could be translated to the EU reality.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Cover picture representing the logo of the EP on a blue background

Subscribe to our monthly publication

If you wish to receive this monthly publication, please send an email to: