Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

On 16 November 2020, the Policy Department for Citizens Rights and Constitutional Affairs organised a workshop on "The 40th Anniversary of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction" for the JURI Committee, in the presence of the EP Coordinator of Children's' Rights, Ms Ewa Kopacz.

The Health Working Group of the ENVI Committee requested the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies to organise a webinar on the issue of mental health, covering issues such as the impediments to mental health care, the costs of neglecting Mental Health care, COVID-19 fatigue and the consequences of the emergency status we are experiencing in Europe, affecting both the economic and the social lives of all citizens.

A webinar on Data flows, artificial intelligence (AI) and international trade: impacts and prospects for the value chains of the future will take place on Monday, 9 November 16.00-18.00. INTA Chair Mr Bernd Lange will chair the discussions that will focus on socio-economic effects of AI and digital trade on industries, legal analysis of international trade law applicable to digital trade and geopolitical aspects of digital trade.

The webinar aims to facilitate an information exchange between policy makers and experts regarding the impact of COVID-19 on the Internal Market and on consumer protection.

The workshop on open spaces at EU institutions versus traditional work spaces will focus on the difference between different kind of offices spaces. It will answer the question on advantages and disadvantages, how Covid-19 has influence on the use of office space and employee well-being at work. The workshop will also focus on the current situation in the EU institutions regarding work spaces.

The 2020 Worskhop on the Rights of Persons with Disabilities, organised by the Policy Department on Citizens' Rights and Constitutional Affairs upon request of the Committee on Petitions, focuses this year on the new EU Disability Strategy 2021-2030. With the current EU Disability Strategy 2010-2020 coming to an end, the EU is working to equip itself with a new Disability Strategy for the years 2021-2030.

The Health Working Group of the ENVI Committee requested the Policy Department A to organise a webinar on the issue of climate change and health, covering issues such as climate threat on physical health, the mental charge of climate change on vulnerable groups and regions and food and nutrition security concerns caused by climate change.

On 27 October 2020, the Policy Department for Citizens Rights and Constitutional Affairs will organise a workshop on "Liability of companies for environmental damage" for the JURI Committee.

Policy Department C will organize this workshop in the context of the own-initiative report on “The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health” (Rapporteur: Predrag Fred Matić, S&D).

The webinar will bring together four leading, independent experts in the field of deforestation from two renowned institutions (Environment Agency Austria and Cambridge Econometrics), in order to inform the ENVI Committee Members of the most important concerns in this area and to provide a forum for discussion.

Policy Department A is organising for the IMCO Committee a workshop on the reform of E-commerce directive aimed at contributing to the legislative own-initiative report on "Digital Services Act: improving the functioning of the Single Market".

Περισσότερα στοιχεία

Επικοινωνία

Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής

Επιτροπές: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικών Πολιτικών και Συνοχής

Επιτροπές: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπές: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων

Επιτροπές: BUDG-CONT
Θεματικό Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων

Επιτροπές: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA