Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Εργαστήρια DEVE

On 19 March, a workshop on "Confronting debt, climate change and poverty: Global Financial architecture reform and fiscal space of developing countries" will take place from 15.30-17.00. The event will be chaired by Tomas Tobé, Chair of the Committee on Development.

hands together
Εργαστήρια LIBE

The Workshop was organised by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

Εργαστήρια DEVE

On Tuesday, 19 March 2024, the Committee on Development will hold a workshop on 'Opportunities and challenges of the green transition for pastoralism and indigenous people in Africa.' With the input of experts, the workshop will explore best practices to ensure that green transition projects are implemented to the benefit to pastoralist and indigenous people in Africa.

refugees with disabilities
Εργαστήρια DEVE

On Monday, 4 March 2024, the Committee on Development held a workshop on humanitarian assistance to persons with disabilities. Through the input of experts and organisations of persons with disabilities, best practices were explored to make European humanitarian assistance inclusive to persons with disabilities.

Young happy postal worker making delivery at residential district.
Εργαστήρια TRAN

The overall objective of the Workshop is to provide expert input on the suitability of the existing post and parcel legislation, considering in particular the trends observed in the past years, such as the boom of e-commerce and online sales, further exacerbated by COVID-19. It will consider whether current rules need to evolve, taking into account also working conditions and sustainability issues.

Εργαστήρια AFCO

"Permanent System for the allocation of seats in the European Parliament" Organized by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs for the Committee on Constitutional Affairs (AFCO)

Εργαστήρια DROI

The workshop will explore effectiveness of the Human Rights clauses in EU's international agreements. Firstly, experts will look at how the implementation could be improved gathering best practices from different EU policy fields and third country examples. Secondly, lifecycle of Human Rights clauses will be analysed through case studies on Ethiopia, Tunisia and Vietnam, in presence of academic and civil society experts.

Workshop Good Tax Practices
Εργαστήρια FISC

On 13 February 2024, from 16:15 to 17:15, the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies organizes a workshop with FISC Members to present a study on "Good tax practices in the fight against tax avoidance - The signalling role of FDI data".

Transportation and logistic network distribution growth. Container cargo ship and trucks of industrial cargo freight for shipping. Business logistic import export and transport industry.
Εργαστήρια TRAN

All transport modes are currently experiencing a profound transformation due to new disruptive technologies related to digitalisation, automation and big data/Artificial Intelligence (AI), with significant effects on the business as well as the workforce.

A wheelchair user is on a house staircase
Εργαστήρια PETI

The Workshop, organised by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs for the Committee on Petitions, focuses on two themes: ‘Coping with the cost-of-living crisis’ and ‘Inclusive communication’.

Εργαστήρια AGRI

On 28 Novembre, AGRI Committee and the Policy Department on Structural and Cohesion Policies organised a Workshop on Reassessment of methane emissions - focus on biogenic methane emissions

Image of the Ukrainian flag painted on a window and a child touching it
Εργαστήρια DROI

On 13 November 2023, DROI organises a workshop on the forcible transfer and deportation of Ukrainian children by Russia in the presence of experts, including Mykola Kuleba, former Commissioner of the President of Ukraine for Children's Rights and co-founder of the Alliance for Ukraine Without Orphans and 'Save Ukraine', who has deployed tremendous efforts to bring children back home.

Επικοινωνία

Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής

Επιτροπές: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικών Πολιτικών και Συνοχής

Επιτροπές: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπές: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων

Επιτροπές: BUDG-CONT
Θεματικό Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων

Επιτροπές: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA