Αναζήτηση

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 - Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Βρυξέλλες

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Στρασβούργο

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Βρυξέλλες

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Βρυξέλλες

Συνέχεια στα εξεταζόμενα σημεία

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.