Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 16 September 2019

12-09-2019 ECON_OJ(2019)09-16_1 PE641.145v01-00
ECON

 

  FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

12-09-2019 ECON_OJ(2019)09 PE641.145
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 19 September 2019

11-09-2019 JURI_OJ(2019)09-19_1 PE641.137v01-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

10-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-16_1 PE641.129v01-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

09-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-23_1 PE641.118v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

09-09-2019 DROI_OJ(2019)09-09_1 PE640.642v02-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

06-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v01-00
IMCO

 

  FORSLAG TIL DAGSORDEN

06-09-2019 LIBE_OJ(2019)09 PE641.092
LIBE