Ζωντανά

από 18 έως 21 Οκτωβρίου 2021 / / Στρασβούργο

Στρασβούργο

Επικοινωνία

Bλέπε επίσης

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Χρονοδιάγραμμα

Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα είναι κατά προσέγγιση και παρέχονται για σκοπούς μόνο ενημέρωσης. Είναι πιθανόν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποτεδήποτε ώρα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ολομέλεια.