Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Снимка на пленарната зала

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Интерактивна пленарна зала

По време на пленарните заседания всички 705 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Deadlines for the 05-08 October part-session

  17-09-2020 16:00
  Виж документа
 • Draft Agenda for the sitting of 5-8 October 2020

  19-09-2020 16:15
  Виж
 • Decisions of REGI and PECH committees to enter into interinstitutional negotiations (approved)

  14-09-2020 16:29
  Виж
 • Recommendations of the ECON committee for decisions to raise no objections to delegated and implementing acts (approved)

  14-09-2020 15:48
  Виж
 • ITRE corrigendum (approved)

  14-09-2020 16:58
  Виж
 • Measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 pandemic

  16-09-2020 14:43
  Виж
 • Draft amending budget no 8 to the general budget 2020

  15-09-2020 17:53
  Виж
 • Revised European Parliament's calendar for 2020

  16-07-2020 19:00
  Виж документа
 • European Parliament's calendar for 2021 and 2022

  16-03-2020 18:30
  Виж
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  21-09-2020 17:55
  Виж