Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Снимка на пленарната зала

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Интерактивна пленарна зала

По време на пленарните заседания всички 705 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Results of roll call votes - 18/05/2022

  18-05-2022 16:10
  Виж документа
 • Collection, preservation and analysis of evidence relating to genocide, crimes against humanity and war crimes at Eurojust

  16-05-2022 10:28
  Виж
 • Extension of the empowerment of the Commission to adopt delegated acts

  18-05-2022 11:08
  Виж
 • Verification of credentials

  18-05-2022 15:40
  Виж
 • Decisions of several committees to enter into interinstitutional negotiations (Approved)

  20-05-2022 09:00
  Виж
 • Calendar 2022

  29-04-2022 16:00
  Виж документа