Tidligere begivenehder

Workshopper EPRS

You are invited to come to the European Parliament's new Info Hub – to the left of the European Parliament's main entrance (Esplanade Solidarność, Brussels) – to have a conversation with Luisa Antunes, policy expert at the European Parliamentary Research Service, to learn more about EU measures against antibiotic resistance.

European Union and UK
Høringer AFET

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021. Members will discuss with four expert speakers how unprecedented arrangements with a third country have been implemented so far.

European Union and UK
Høringer INTA

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021.

Save Cruelty Free Cosmetics
Høringer ENVI

On Thursday 25 May, from 9.00, ENVI will hold a hearing on the European Citizens’ Initiative: ‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’. The AGRI and PETI Committees will be associated.

Interparliamentary Committee meeting
Andre begivenheder TRAN

The TRAN Committee will hold an interparliamentary committee meeting on Reaching the transport objectives of Fit for 55 at national level - opportunities and challenges. The purpose of the meeting is to exchange views with Members from National Parliaments on the realities and experiences of Member States in working towards achieving the transport objectives of the Fit for 55 package.

Rabit drawing with "Save Cruelty Free Cosmetics" text
Andre begivenheder PETI ENVI AGRI

On 25 May, ENVI will hold a hearing on the European Citizens’ Initiative: ‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’. The AGRI and PETI Committees will be associated.

AFET Hearing
Høringer AFET

On 24 May 2023, the Committee on Foreign Affairs will hold a hearing on the EU relations with Latin America, a region of strategic importance for the EU with long-standing history of shared common values and cultures. In the recent past the relations have faced some hurdles, which have enabled other global actors such as Russia and China to step in and promote their agendas.

Women
Høringer FEMM

On Wednesday, 24 May, the FEMM Committee organised a hearing on “Gender aspects of defence, peace and security”.

Høringer

Efter forretningsordenens artikel 193 kan et udvalg arrangere en eksperthøring, hvis det finder det nødvendigt for sit arbejde med et bestemt emne. To eller flere udvalg kan også holde fælles høringer. De fleste udvalg arrangerer regelmæssige høringer, da det giver dem mulighed for at få oplysninger fra eksperter og drøfte nøglespørgsmål. Denne side indeholder al foreliggende information om udvalgshøringer, inklusive programmer, postere og indlæg fra talere.

Workshopper

Workshopper tilrettelægges af temaafdelingerne og Enheden for Videnskabeligt Fremsyn (STOA) og administreres i overensstemmelse med finansforordningen. Der er ikke nødvendigvis offentlig adgang, da workshopper kan afholdes i forbindelse med et udvalgsmøde.

EPRS' rundbordssamtaler om politikker og bogsamtaler

EPRS' rundbordssamtaler om politikker og bogsamtaler

Andre begivenheder

Alle andre politisk relaterede arrangementer