Minulé akce

EPRS policy talks
Semináře EPRS

What is the EU doing on China and what is the interplay between Europe and Asia?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Ulrich Jochheim, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Carbon Farming Hearing
Slyšení ENVI AGRI

On 22 March ENVI and AGRI committees are jointly organising a public hearing on carbon farming and its practical applications in the EU.

Dead tree in desert landscape as result of climate change
Semináře PETI

This Workshop - organised by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs for the Committee on Petitions - focuses on the effects of climate change on vulnerable groups in society, such as the elderly, low-income families, and people with disabilities.

microbiologist using a microscope
Semináře ENVI

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) refers to new medical products that use gene therapy, cell therapy, and tissue engineering. They can be used to treat diseases or injuries, such as skin in burns victims, Alzheimer's, and cancer or muscular dystrophy, and have huge potential for the future of medicine.

Slyšení AFCO

In the perspective of a possible convention for the revision of the EU Treaties, it is important to discuss the ways of strengthening the EU’s institutional, budgetary and decision-making arrangements in the common foreign and security policy by means of treaty changes.

Firefighters working in full equipment
Slyšení EMPL

On 22 March, the EMPL Committee will hold a public hearing on “Working conditions of firefighters”. The World Health Organisation recently re-classified firefighters as a profession that is vulnerable to carcinogenics. This hearing will inform the EMPL committee’s work in various areas, and in particular the ongoing revision of the Asbestos at Work Directive.

REGI Public Hearing on EU regions in a "development trap" - Wednesday 22 March 2023
Slyšení REGI

EU regions in a "development trap": Targeted solutions through cohesion policy instruments

Group of young people listening to a man transmitting his knowledge in aquaculture at his farm
Slyšení DEVE

On 21 March, the Committee on Development held a public hearing on how to create sustainable and decent employment opportunities in Africa for its increasingly young population.

Slyšení

Podle článku 193 jednacího řádu může výbor uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů, plakátů a příspěvků přednášejících.

Semináře

Semináře jsou pořádány tematickými sekcemi a oddělením vědeckých prognóz (STOA) a konají se v souladu s finančním nařízením. Nemusí být vždy přístupné veřejnosti, mohou se však konat v průběhu schůze výboru.

Tematická diskusní fóra a diskuze o knihách pořádané EPRS

Tematická diskusní fóra a diskuze o knihách pořádané EPRS

Jiné události

Ostatní události v oblasti politiky.