Minulé akce

EPRS event on 6 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels and broadcasted live on Webex. If you do not have an EP acccreditation or EU security badge, you can attend the event online via the below link.

EPRS event on 5 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

NEW TIME: 13:00-14:30

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels and broadcasted live on Webex. If you do not have an EP acccreditation or EU security badge, you can attend the event online via the below link.

Internet user booking a trip
Slyšení IMCO

An IMCO hearing on the performance of the Package Travel Directive and Consumer Protection provided a platform for a discussion between Members, the Commission, and experts on the performance of the Package Travel Directive. It shed light on the weaknesses exposed by the Covid pandemic and provided insights into this evolving landscape.

Illustration and practical information about the event on the participation of persons with disabilities in the electoral process. The illustration shows a polling station surrounded by five persons. From left to right: a person who walks on crutches, a person in a wheel cahir, a person with a prostetic arm, a person accompanied by a guide dog, a person with an arm amputated
Jiné události EMPL

This Interparliamentary Committee Meeting will gather national Parliamentarians, Members from EMPL, AFCO, PETI and other committees, Council and Commission representatives, as well as representatives from main relevant NGOs. President Metsola will do welcoming words via video message.

Wooden gavel on top of book on a wooden table. European flag illustration.
Jiné události LIBE

On 4 December 2023, an Inter-parliamentary meeting on the Situation of the Rule of Law in the EU will take place.

EPRS event on 30 November
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels. You can watch it live on webstreaming if you do not have an EP acccreditation or EU security badge.

EPRS event on 30 November
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: Who speaks for Europe? Dynamics and interactions in the EU’s external representation

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels and broadcasted live on Webex. You can find the link below.

The diesel engine trains on railway transportation to service people passenger and cargo business.
Jiné události TRAN

The study provides an assessment of the foreseeable demand and supply of rolling stock up to the year 2030 and highlights the obstacles to the provision of rolling stock that may potentially hinder the attainment of EU goals in rail transport.

Slyšení

Podle článku 193 jednacího řádu může výbor uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů, plakátů a příspěvků přednášejících.

Semináře

Semináře jsou pořádány tematickými sekcemi a oddělením vědeckých prognóz (STOA) a konají se v souladu s finančním nařízením. Nemusí být vždy přístupné veřejnosti, mohou se však konat v průběhu schůze výboru.

Tematická diskusní fóra a diskuze o knihách pořádané EPRS

Tematická diskusní fóra a diskuze o knihách pořádané EPRS

Jiné události

Ostatní události v oblasti politiky.