Infografik

Udarbejdet af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste. Animeret grafik er visuelle og interaktive vejledninger, der ajourføres regelmæssigt, og som hjælper dig med at finde de oplysninger, du har brug for om et komplekst emne.Mere visuelt indhold:Graphics Warehouse.

18-07-2022 - 17:33

Selv om der findes en omfattende international retlig ramme for beskyttelse af børn og deres rettigheder, støder børn af irregulære migranter på mange hindringer under og efter deres migration. Det er frem for alt de børn, der rejser alene, eller som bliver adskilt fra deres forældre under rejsen, der har det sværest. Ved hjælp af denne infografik kan du følge deres rejse til og inden for EU – fra de udfordringer, de måtte støde på, til processerne i forbindelse med deres modtagelse, behandling, omfordeling og tilbagesendelse.

29-06-2022 - 00:00

Den Europæiske Union har skabt et banebrydende instrument, Next Generation EU (NGEU), til at imødegå den krise, som coronaviruspandemien har udløst, og hjælpe medlemsstaterne med at gøre deres økonomier og samfund mere bæredygtige, digitale og inklusive. Denne interaktive infografik viser, hvordan medlemsstaterne udformer og gennemfører deres genopretnings- og resiliensplaner, der finansieres af NGEU.

07-06-2022 - 16:23

Den Europæiske Union er i færd med at forberede en større revision af sin klima- og energipolitik i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt. Den europæiske klimalov fastslår, at målet er at reducere nettoudledningerne med mindst 55 % senest i 2030 i forhold til 1990 og at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Denne interaktive infografik sporer EU's medlemsstater i deres bestræbelser på at nå målene om klimaneutralitet.

01-06-2021 - 00:00

Indførelsen af 5G-teknologi vil få betydelig indvirkning på en lang række aspekter af vores liv. Undersøg, hvad vi ved om teknologien, med vores visuelle kortlægning — der dækker den politiske og lovgivningsmæssige kontekst bag 5G, de sandsynlige konsekvenser for erhvervslivet, sundhedsspørgsmål og cybersikkerhed samt detaljerne i selve teknologien. Man kan fra det brede overblik zoome ind og finde mere detaljerede oplysninger, herunder interviews med eksperter og forklarende grafik.