Infografik

Udarbejdet af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste. Animeret grafik er visuelle og interaktive vejledninger, der ajourføres regelmæssigt, og som hjælper dig med at finde de oplysninger, du har brug for om et komplekst emne.Mere visuelt indhold:Graphics Warehouse.

01-06-2021 - 00:00

Indførelsen af 5G-teknologi vil få betydelig indvirkning på en lang række aspekter af vores liv. Undersøg, hvad vi ved om teknologien, med vores visuelle kortlægning — der dækker den politiske og lovgivningsmæssige kontekst bag 5G, de sandsynlige konsekvenser for erhvervslivet, sundhedsspørgsmål og cybersikkerhed samt detaljerne i selve teknologien. Man kan fra det brede overblik zoome ind og finde mere detaljerede oplysninger, herunder interviews med eksperter og forklarende grafik.

02-10-2020 - 00:00

FRO har til formål at hjælpe kulregioner og de regioner, der har de højeste intensitetsniveauer for drivhusgasemissioner, med at imødegå udfordringerne i forbindelse med omstillingen til klimaneutralitet senest i 2050 og reduktion af emissionerne med mindst 50 % inden 2030. Denne infografik giver detaljerede oplysninger om tildelt finansiering og illustrerer den tildelingsmetode, der anvendes til at fordele EU-midler til alle medlemsstater.

30-09-2020 - 00:00

EU er i sin udenrigspolitik styret af bestræbelserne på at opnå fred og sikkerhed i verden. Denne interaktive infografik har til formål at analysere og forklare Den Europæiske Unions bidrag til fremme af fred og sikkerhed internationalt gennem sine forskellige eksterne politikker og instrumenter og gennem sine forbindelser med lande, regioner og internationale organisationer i hele verden. Den supplerer også Normandiet-indekset, som måler trusler mod fred og sikkerhed i verden, ved at visualisere resultaterne og give et overordnet billede af, hvor kompliceret begrebet fred er i vores moderne verden.

20-02-2020 - 00:00

I Den Europæiske Unions flerårige finansielle ramme (FFR) fastsættes maksimumsniveauet (loftet) for de midler, der afsættes til hver større kategori af udgifter (hvert udgiftsområde) i EU for en periode på syv år. Ud over at være en finansieringsplan viser FFR'en også, hvad der er visionen for EU's langsigtede prioriteringer. Da FFR'en for 2014-2020 er ved at nærme sig sin afslutning, er EU begyndt at forhandle om det næste langsigtede budget. Denne infografik viser, hvilke holdninger forskellige EU-institutioner har til forslagene om FFR 2021-2027.