Avoti

Saites, kuras atradīsiet šajā tīmekļa vietnē, sniegs ieskatu vienīgās ES tieši ievēlētās iestādes iekšējā darbībā

European Added Value

European Added Value work identifies needs for action at European level by analysing the potential benefit of future action by the Union or alternatively the costs of not acting.

Foresight, including Scientific Foresight

Foresight is about ensuring understanding of medium- and long-term trends so that policy-makers are as well prepared as possible for challenges, risks and opportunities in the coming decades. In the field of scientific foresight, science and technology options assessment provides advice to Members in the form of studies and events, organised under the guidance of the STOA Panel.

EP Eirobarometrs

Eiropas Parlaments regulāri pasūta sabiedriskās domas aptaujas dalībvalstīs. Tas ir līdzeklis, kā Parlaments iepazīstas ar iedzīvotāju viedokļiem un cerībām saistībā ar Parlamenta un visas Eiropas Savienības darbu.

Politikas departamenti

Pieci politikas departamenti atbild gan par iekšēju, gan ārēju augsta līmeņa neatkarīgu specializēto zināšanu sniegšanu, analīzi un konsultēšanu politikas jomās pēc komiteju un citu Parlamenta struktūru lūguma. Tie ir cieši iesaistīti komiteju darbā un palīdz tām izstrādāt tiesību aktus un īstenot demokrātisko kontroli ES politikas jomās.

Impact Assessment

Impact Assessment identifies the foreseeable economic, social, environmental and other effects of proposed legislation.

Members' Research Service

The Member's Research Service provides a broad range of research publications on major EU policies, issues and legislation, as well as tailored confidential briefing material for Members.

Ekonomikas pārvaldība

Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa sniedz deputātiem informāciju par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības instrumentu un banku uzraudzības īstenošanu Savienībā, jo īpaši eurozonā.

Library and Documentary Sources

The European Parliament Library provides access to a wealth of books, journals and periodicals, increasingly electronically. It also hosts the Comparative Law Library, which undertakes research on specific legal issues in various jurisdictions.

Policy Evaluation and Scrutiny

Evaluation of the effects of legislation and policy, and scrutiny of those charged with implementing it, is essential in ensuring the European Parliament, acting as co-legislator, enacts legislation in an effective a form as possible. Dialogue with those at all levels of governance on the effects of EU policy, and on gaps in legislation, is vital in a Union as large and diverse as the EU.

Likumdošanas observatorija

Šeit Jūs soli pa solim varat sekot līdzi Eiropas Parlamenta lēmumu pieņemšanas procesam. Uzziniet, kas jau ir noticis un kas notiks turpmāk.

Dokumentu reģistrs

Reģistrs apvieno visus Eiropas Parlamenta sagatavotos vai saņemtos dokumentus sākot no 2001. gada 3. decembra. Jūs varat meklēt pēc atslēgas vārda, autora, datuma, atsauces vai dokumenta veida.

EPRS blogs

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta blogs nodrošina iespēju tieši sazināties ar speciālistu komandu, kas palīdz deputātiem veikt pētniecības un tiesību aktu sagatavošanas darbu.

ESPAS

ESPAS ir unikāls starpiestāžu projekts, kura mērķis ir stiprināt ES centienus nozīmīgajā nākotnes plānošanas jomā.

ORBIS - prognožu pētījumu centrs

Ielūkojieties pasaules lielākajā plānoto pētījumu bibliotēkā. Uzziniet, kādas būs ilgtermiņa tendences, kas ietekmēs sabiedrību. Lasiet, uzziniet un apsveriet dažādus jautājumus, kas attiecas uz Jums un citiem pasaules iedzīvotājiem.

URBIS - īstenošanas pētījumu centrs

Viss no dalībvalstu parlamentiem, reģioniem, pilsētām un sociālajiem partneriem, kas saistīti ar Komisijas darba programmu.

Eiropas Savienības faktu lapas

Faktu lapas ir īss, bet visaptverošs informācijas avots, kas sniedz pārskatu par Eiropas integrāciju un Eiropas Parlamenta ieguldījumu šajā procesā. Tās tiek regulāri atjauninātas, un ar tām var iepazīties vai nu Ideju laboratorijas tīmekļa vietnē, vai Faktu lapu tīmekļa vietnē.

EU Bookshop

Visas ES publikācijas ir pieejamas EU Bookshop, kas ir tiešsaistes grāmatnīca, bibliotēka un ES iestāžu publikāciju arhīvs.