Források

Az oldalon összegyűjtött linkek révén bepillantást nyerhetünk az EU egyetlen közvetlenül választott intézményének munkájába

Európai hozzáadott érték

Az európai hozzáadott értékkel kapcsolatos munka azonosítja az európai szintű fellépés szükségességét azáltal, hogy elemzi az Unió jövőbeli fellépésének lehetséges előnyeit vagy a cselekvés elmaradásának költségeit.

Előrejelzés, többek között tudományos jövőkutatás

Az előrejelzés célja a közép- és hosszú távú tendenciák megértésének biztosítása annak érdekében, hogy a politikai döntéshozók a lehető legjobban felkészüljenek az elkövetkező évtizedek kihívásaira, kockázataira és lehetőségeire. A tudományos jövőkutatás területén a tudományos és technológiai lehetőségek értékelése a STOA-testület irányítása alatt szervezett tanulmányok és rendezvények formájában nyújt tanácsadást a képviselőknek.

EP Eurobarométer

Az Európai Parlament rendszeresen rendel közvélemény-kutatásokat a tagállamokban. Ezáltal a Parlament értesülhet arról, hogy az emberek hogyan vélekednek a Parlament és általában az Európai Unió munkájáról, illetve milyen elvárásaik vannak azzal kapcsolatban.

Tematikus főosztályok

Az öt tematikus főosztály feladata, hogy a bizottságok és egyéb parlamenti szervek kérésére magas színvonalú – belső és külső – független szakértelmet, elemzést és szakpolitikai tanácsadást nyújtsanak. Szorosan részt vesznek a bizottságok munkájában, támogatják őket az uniós szakpolitikákra vonatkozó jogszabályok alakításában és a felettük gyakorolt demokratikus ellenőrzésben.

Hatásvizsgálat

A hatásvizsgálati osztály felméri a javasolt jogszabályok várható gazdasági, társadalmi, környezeti és egyéb hatásait.

Képviselői Kutatószolgálat

A Képviselői Kutatószolgálat a főbb uniós szakpolitikákról, kérdésekről és jogszabályokról szóló kutatási kiadványok széles körét, valamint testre szabott bizalmas tájékoztató anyagokat bocsát a képviselők rendelkezésére.

Gazdasági kormányzás

A Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya tájékoztatja a képviselőket a gazdasági kormányzási eszközök és a bankfelügyelet unióbeli, és különösen az euróövezetben történő végrehajtásáról.

Könyvtár és dokumentumforrások

Az Európai Parlament könyvtára számos könyvhöz, újsághoz és folyóirathoz biztosít hozzáférést, egyre inkább elektronikus formában. Otthont ad az összehasonlító jogi könyvtárnak is, amely különböző joghatóságokon belül konkrét jogi kérdéseket kutat.

Szakpolitikai értékelés és vizsgálat

A jogszabályok és szakpolitikák hatásainak értékelése, valamint a végrehajtásukért felelős személyek ellenőrzése alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az Európai Parlament társjogalkotóként a lehető leghatékonyabban fogadja el a jogszabályokat. A kormányzás valamennyi szintjén működő szereplőkkel az uniós politika hatásairól és a jogszabályok hiányosságairól folytatott párbeszéd létfontosságú egy olyan széles és sokszínű unión belül, mint az EU.

Jogalkotási Figyelő

Itt lépésről lépésre követheti az európai döntéshozatali folyamatot. Nézze meg, mi történt eddig és mi következik!

Dokumentumtár

A dokumentumtárban megtalálható az Európai Parlament által 2001. december 3. óta készített vagy kapott minden hivatalos dokumentum. Kereshet kulcsszó, szerző, időpont, hivatkozási szám vagy dokumentumtípus alapján.

EPRS-blog

Az Európai Parlament kutatószolgálatának blogja azon szakemberek csoportjához biztosít közvetlen kapcsolatot, akik az európai parlamenti képviselőket segítik kutatási és jogalkotási előkészítő munkájukban.

ESPAS

Az európai stratégiai és politikai elemzési rendszer (ESPAS) egyedülálló intézményközi projekt, amelynek célja az uniós erőfeszítések fokozása a jövőtervezés alapvető fontosságú területén.

ORBIS - Az előretekintő tanulmányok platformja

Látogassa meg a világ legnagyobb, előretekintő tanulmányokkal tartalmazó könyvtárát! Fedezze fel a társadalmat alakító hosszú távú tendenciákat! Olvassa, tanulmányozza és ismerje meg az Önt és a világ többi polgárát érintő kérdések széles spektrumát!

URBIS - A végrehajtással kapcsolatos tanulmányok platformja

Minden, ami a Bizottság munkaprogramjával kapcsolatosan a nemzeti parlamentektől, a régióktól, a városoktól és a szociális partnerektől származik.

Ismertetők az Európai Unióról

Az ismertetők tömör, ám átfogó információforrást jelentenek, amelyek áttekintést nyújtanak az európai integrációról és az Európai Parlamentnek a folyamathoz való hozzájárulásáról. Rendszeresen frissítjük őket és elérhetők a Think Tank honlapján, illetve az ismertetőket tartalmazó honlapon.

EU Bookshop

Az Európai Unió valamennyi kiadványa elérhető az EU Bookshop oldalán, amely az uniós intézmények által megjelentetett kiadványok online könyvesboltja, könyvtára és archívuma.