Izvori

Poveznice prikupljene na ovoj stranici daju uvid u unutarnji rad jedine izravno birane institucije EU-a

Europska dodana vrijednost

Analizom potencijalne koristi budućeg djelovanja Unije iz perspektive europske dodane vrijednosti utvrđuje se što EU treba poduzeti, odnosno koliko će ga koštati ako ništa ne čini.

Predviđanja, uključujući znanstvena predviđanja

Zahvaljujući predviđanjima bolje se razumiju srednjoročni i dugoročni trendovi, što tvorcima politika omogućuje da se što bolje pripreme za izazove, rizike i prilike u predstojećim desetljećima. Na temelju procjena znanstvenih i tehnoloških odabira u području znanstvenih predviđanja zastupnicima se pružaju savjeti u obliku studija i događanja organiziranih pod vodstvom Vijeća STOA-e.

Eurobarometar EP-a

Europski parlament redovito naručuje ankete javnog mnijenja u državama članicama. Na taj način ostaje u dodiru s predodžbama i očekivanjima građana vezanima za njegov rad i Europsku uniju općenito.

Resorni odjeli

Pet resornih odjela zaduženo je za pružanje unutarnjih i vanjskih neovisnih stručnih mišljenja, analiza i političkih savjeta na visokoj razini na zahtjev odbora i drugih parlamentarnih tijela. Njihov je rad tijesno povezan s radom odbora koje podupiru u oblikovanju zakonodavstva i provođenju demokratskog nadzora nad politikama EU-a.

Procjena učinka

S pomoću procjena učinka utvrđuju se predvidivi ekonomski, socijalni, okolišni i drugi učinci predloženog zakonodavstva.

Služba za istraživanja za zastupnike

Služba za istraživanja za zastupnike nudi bogatu lepezu istraživačkih publikacija o glavnim politikama, pitanjima i zakonodavstvu EU-a, kao i prilagođene povjerljive brifinge za zastupnike.

Odjel za podršku pri ekonomskom upravljanju

Odjel za podršku pri ekonomskom upravljanju pruža informacije zastupnicima o provedbi instrumenata ekonomskog upravljanja i nadzoru banaka u Uniji, posebice europodručju.

Knjižnica i dokumentarni izvori

Knjižnica Europskog parlamenta omogućuje pristup mnoštvu knjiga, časopisa i periodičnih publikacija, sve više u elektroničkom obliku. Također je dom Knjižnici za komparativno pravo u kojoj se provode istraživanja o posebnim pravnim pitanjima u različitim jurisdikcijama.

Evaluacija i nadzor politika

Kako bi Europski parlament, u svojstvu suzakonodavca, što učinkovitije provodio zakonodavstvo neophodna je evaluacija učinaka zakonodavstva i politika te nadzor aktera zaduženih za njihovu provedbu. S obzirom na veličinu i raznolikost Europske unije, o učincima politika EU-a i o propustima u zakonodavstvu nužno je voditi dijalog s odgovornim osobama na svim razinama upravljanja.

Zakonodavni opservatorij

S ovog se mjesta europski proces odlučivanja može pratiti korak po korak. Saznajte što se već dogodilo te što slijedi.

Registar dokumenata

U registru su prikupljeni svi dokumenti koje je Europski parlament sastavio ili primio od 3. prosinca 2001. Može ih se pretraživati prema ključnoj riječi, autoru, datumu, referentnom broju ili vrsti dokumenta.

Blog EPRS-a

Blog Službe za parlamentarna istraživanja omogućuje izravni kontakt sa stručnjacima koji zastupnicima pomažu u njihovim istraživanjima i pripremama zakonodavnih akata.

ESPAS

ESPAS je jedinstven međuinstitucijski projekt čiji je cilj ojačati napore EU-a u ključnom području planiranja.

ORBIS - Centar za prognostičke studije

Posjetite najveću svjetsku knjižnicu studija o budućnosti. Otkrijte dugoročne trendove koji će oblikovati društvo. Čitajte i istražujte o čitavu nizu tema koje se tiču Vas, kao i svih građana svijeta.

URBIS - Centar za provedbene studije

Svi materijali nacionalnih parlamenata, regija, gradova i socijalnih partnera u vezi s Radnim programom Komisije.

Informativni članci o Europskoj uniji

Informativni članci jezgrovit su i sveobuhvatan izvor informacija u kojem se pruža pregled procesa europske integracije i uloge koju u tome ima Europski parlament. Redovito ih se ažurira i može im se pristupiti preko internetske stranice Think Tanka ili informativnih članaka.

Knjižara EU-a

Sve publikacije EU-a dostupne su u internetskoj knjižari EU-a, knjižnici i arhivu publikacija institucija EU-a.