Lähteet

Sivustolle kerätyt linkit auttavat ymmärtämään EU:n ainoan suoraan vaaleilla valitun toimielimen sisäisiä toimintatapoja

Euroopan tason lisäarvo

Euroopan tason lisäarvoa koskevassa työssä selvitetään tarpeet Euroopan tason toimiin analysoimalla unionin tulevien toimien mahdolliset hyödyt tai toimimatta jättämisen kustannukset.

Ennakointi, myös tulevaisuuden ennakointi

Ennakoinnilla pyritään saamaan käsitys keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntauksista, jotta päättäjät voivat mahdollisimman hyvin varautua tulevien vuosikymmenten haasteisiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin. Tulevaisuuden ennakoinnin alalla tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi tarjoaa jäsenille neuvontaa tutkimusten ja tapahtumien muodossa STOA-paneelin ohjauksessa.

Euroopan parlamentin Eurobarometri

Euroopan parlamentti teettää säännöllisesti tutkimuksia jäsenvaltioissa vallitsevasta yleisestä mielipiteestä. Tällä seurannalla se hankkii tietoa kansalaisten näkemyksistä ja odotuksista, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin toimintaa.

Politiikkayksiköt

Viisi politiikkayksikköä tarjoavat valiokunnille ja muille parlamentin elimille niiden pyynnöstä parlamentin sisäistä ja ulkopuolista riippumatonta korkean tason asiantuntija-apua, analysointia ja toimintapolitiikkaan liittyvää neuvontaa. Politiikkayksiköt ovat tiiviisti mukana valiokuntien työssä ja tukevat sitä, kun valiokunnat laativat EU:n toimia koskevaa lainsäädäntöä ja harjoittavat niiden demokraattista valvontaa.

Vaikutustenarviointi

Vaikutustenarvioinnissa selvitetään ehdotetun lainsäädännön ennakoitavissa olevat taloudelliset, sosiaaliset, ympäristöä koskevat ja muut vaikutukset.

Jäsenten tutkimuspalvelu

Jäsenten tutkimuspalvelu tarjoaa laajan valikoiman tutkimusjulkaisuja tärkeimmistä EU:n politiikoista, asiakysymyksistä ja säädöksistä sekä räätälöityä luottamuksellista tausta-aineistoa jäsenille.

Talouden hallinta

Talouden hallinnan tukiyksikkö tarjoaa jäsenille tietoa talouden hallintaa ja ohjausta koskevien välineiden täytäntöönpanosta sekä pankkivalvonnasta unionissa, etenkin euroalueella.

Kirjasto ja asiakirjalähteet

Euroopan parlamentin kirjastossa on saatavilla runsaasti kirjoja, lehtiä ja kausijulkaisuja, yhä useammin myös sähköisessä muodossa. Kirjaston vertailevan oikeustieteen yksikkö tekee tutkimusta oikeudellisista erityiskysymyksistä useilla lainkäyttöalueilla.

Toimintapolitiikan arviointi ja valvonta

Lainsäädännön ja politiikan vaikutusten arvioinnilla ja niiden täytäntöönpanosta vastaavien toiminnan tarkastelulla varmistetaan, että Euroopan parlamentti voi toisena lainsäätäjänä antaa lainsäädäntöä mahdollisimman tuloksellisesti. Koska EU:hun kuuluu paljon erilaisia jäsenvaltioita, on tärkeää käydä vuoropuhelua EU:n politiikkojen vaikutuksista ja lainsäädännön puutteista kaikilla hallintotasoilla.

Lainsäädäntötyön seurantatietokanta

Tietokannassa voi seurata unionin päätöksentekomenettelyjä vaihe vaiheelta ja selvittää, mitä on jo tehty ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Asiakirjarekisteri

Rekisteriin on koottu kaikki parlamentin 3. joulukuuta 2001 jälkeen laatimat tai vastaanottamat viralliset asiakirjat. Hakuja voi tehdä hakusanan, laatijan, päivämäärän, viitenumeron tai asiakirjatyypin perusteella.

EPRS-blogi

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) blogi mahdollistaa suoran yhteydenoton ammattilaisiin, jotka avustavat tiedonhaussa ja lainvalmistelutyössä.

ESPAS

ESPAS on ainutlaatuinen toimielinten välinen hanke, jossa keskitytään ennakoivaan suunnitteluun ja EU:n toimien lisäämiseen tällä ratkaisevan tärkeällä alalla.

ORBIS - Ennakoivien tutkimusten keskittymä

Vieraile maailman suurimmassa prospektiivisten tutkimusten kirjastossa. Ota selvää pitkän aikavälin suuntauksista, jotka tulevat muovaamaan yhteiskuntaa. Tutustu ja perehdy mitä erilaisimpiin sinua ja muuta maailmaa koskettaviin aiheisiin.

URBIS - Täytäntöönpanoa koskevien tutkimusten keskittymä

Kaikki kansallisilta parlamenteilta, alueilta, kaupungeilta ja työmarkkinaosapuolilta saatu komission työohjelmaan liittyvä sisältö.

Faktatietoja Euroopan unionista

Faktatietoja Euroopan unionista -julkaisussa käsitellään tiiviisti mutta perusteellisesti Euroopan yhdentymistä ja Euroopan parlamentin roolia tässä kehityksessä. Faktatietoja päivitetään säännöllisesti, ja ne ovat saatavilla Think Tank -sivustolla sekä Faktatietoja Euroopan unionista -sivustolla.

EU Bookshop

Kaikki EU:n toimielinten julkaisut ovat saatavilla EU Bookshopissa, joka on verkossa toimiva kirjakauppa, kirjasto ja arkisto.