Surse

Linkurile de pe această pagină oferă o imagine despre lucrările care au loc în singura instituție a UE aleasă în mod direct

Valoarea adăugată europeană

Cercetările privind valoarea adăugată europeană identifică nevoia de acțiune la nivel european prin analizarea beneficiilor potențiale ale acțiunilor viitoare ale Uniunii sau, alternativ, a costurilor lipsei de acțiune.

Prospectivă, inclusiv prospectivă științifică

Analiza prospectivă implică asigurarea înțelegerii tendințelor pe termen mediu și lung, astfel încât factorii de decizie politică să fie cât mai bine pregătiți pentru provocările, riscurile și oportunitățile din deceniile următoare. În domeniul prospectivei științifice, evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice oferă consultanță deputaților sub formă de studii și evenimente, organizate sub îndrumarea comitetului STOA.

Eurobarometrul PE

Parlamentul European comandă periodic anchete legate de opinia publică din statele membre. Acesta este un mod prin care Parlamentul este ținut la curent cu percepțiile și expectativele oamenilor legate de activitatea sa și de activitățile Uniunii Europene în general.

Departamente tematice

Cele cinci departamente tematice sunt responsabile să furnizeze, atât cu resurse interne, cât și externe, consiliere de specialitate independentă de cel mai înalt nivel, analize și consiliere politică la cererea comisiilor și a altor organisme parlamentare. Acestea sunt implicate îndeaproape în activitatea comisiilor, pe care le sprijină în procesul de elaborare a legislației și în exercitarea controlului democratic asupra politicilor UE.

Evaluarea impactului

Evaluarea impactului identifică efectele economice, sociale, de mediu și de altă natură previzibile ale legislației propuse.

Serviciul de cercetare pentru deputați

Serviciul de cercetare pentru deputați oferă o gamă largă de publicații de cercetare privind principalele politici, aspecte și acte legislative ale UE, precum și materiale de informare confidențiale personalizate pentru deputați.

Unitatea de asistență pentru guvernanța economică

Unitatea de asistență pentru guvernanța economică oferă deputaților informații cu privire la implementarea unor instrumente de guvernanță economică și supraveghere bancară în Uniune, în special în zona euro.

Bibliotecă și surse de documentare

Biblioteca Parlamentului European oferă acces la o multitudine de cărți, reviste și periodice, din ce în ce mai mult în format electronic. Aceasta găzduiește, de asemenea, Biblioteca de drept comparat, care desfășoară cercetări cu privire la aspecte juridice specifice în diferite jurisdicții.

Evaluarea și controlul politicilor

Evaluarea efectelor legislației și ale politicilor, precum și controlul celor însărcinați cu punerea în aplicare a acesteia sunt esențiale pentru a asigura că Parlamentul European, acționând în calitate de colegiuitor, adoptă legislația într-o formă cât mai eficace posibil. Dialogul cu cei de la toate nivelurile de guvernanță privind efectele politicilor UE și lacunele legislative este esențial într-o Uniune atât de mare și de diversă precum UE.

Observatorul legislativ

Aici puteți urmări pas cu pas procesul decizional european. Aflați ce s-a întâmplat deja și care sunt următorii pași.

Registrul documentelor

Registrul reunește toate documentele oficiale produse sau primite de Parlamentul European începând cu 3 decembrie 2001. Puteți căuta în registru după cuvinte-cheie, autor, dată, număr de referință sau tip de document.

Blogul EPRS

Blogul serviciului de cercetare al Parlamentului European oferă posibilitatea de a contacta direct echipa de profesioniști care acordă asistență deputaților din Parlamentul European în activitatea lor de documentare și pregătire legislativă.

ESPAS

ESPAS este un proiect interinstituțional unic menit să consolideze eforturile UE în domeniul esențial al planificării prospective.

ORBIS - Platforma studiilor prospective

Vizitați cea mai mare bibliotecă de studii prospective de la nivel mondial. Descoperiți tendințele pe termen lung care vor modela societatea. Citiți și învățați despre un spectru amplu de subiecte de interes pentru dumneavoastră și pentru restul cetățenilor planetei și reflectați la acestea.

URBIS - Platforma studiilor de punere în aplicare

Tot ce provine de la parlamentele naționale, regiuni, orașe și parteneri sociali în relație cu programul de lucru al Comisiei.

Fișe tehnice despre Uniunea Europeană

Fișele tehnice reprezintă o sursă de informații concisă, dar cuprinzătoare, care oferă o imagine de ansamblu asupra integrării europene și asupra contribuției Parlamentului European la acest proces. Fișele tehnice sunt actualizate periodic și pot fi consultate fie pe site-ul de internet Think tank, fie pe site-ul dedicat fișelor tehnice.

EU Bookshop

Toate publicațiile UE sunt disponibile în EU Bookshop, în librăria online și în librăria și în arhiva de publicații a instituțiilor UE.