Please fill this field

Međuinstitucijski pregovori

Tijekom redovnog zakonodavnog postupka (redovni zakonodavni postupak/suodlučivanje), Parlament može započeti pregovore s drugim institucijama tek kad se za određeni predmet donese odluka o pregovaračkom mandatu u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta (članci 70., 71., 72. i 73.). U prvom čitanju pregovarački mandat Parlamenta može usvojiti odbor nadležan za predmet na temelju svojeg izvješća i objaviti ga na plenarnoj sjednici (članak 71.). Slijedi popis tih mandata.

U Zakonodavnom opservatoriju za svaki postupak suodlučivanja navode se svi postojeći mandati na temelju kojih Parlament može pregovarati (izvješća odbora koja se na plenarnoj sjednici, prije usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju, vraćaju odboru na međuinstitucionalne pregovore (članak 60.), stajališta Parlamenta u prvom čitanju i nacrti preporuka odbora za drugo čitanje). Dodatne informacije možete pronaći u Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o praktičnim načinima provedbe postupka suodlučivanja (SL C 145, 30.6.2007., str. 5.).

Najnovije odluke o mandatima

Rezultat(i) : 10