Intézményközi tárgyalások

A rendes jogalkotási eljárás során („OLP"/„együttdöntés") a Parlament tárgyalásokat folytathat más intézményekkel, miután egy adott eljárással kapcsolatos tárgyalási megbízatásáról a Parlament eljárási szabályzatával összhangban határozat született (70., 71., 72. és 73. cikk). Az első olvasat szakaszában az ügyben illetékes bizottság saját jelentése alapján elfogadhatja a Parlament tárgyalási megbízatását, és azt bejelentik a plenáris ülésen (71. cikk). Ezek a megbízatások az alábbiakban találhatók.

A Jogalkotási Figyelő minden egyes együttdöntési eljárás esetében feltünteti valamennyi meglévő megbízatást, amelyek alapján a Parlament tárgyalhat (a plenáris ülés által a Parlament intézményközi tárgyalásokra vonatkozó első olvasatbeli álláspontjának elfogadása előtt visszautalt bizottsági jelentések (60. cikk), a Parlament első olvasatbeli álláspontjai és bizottsági ajánlástervezetek második olvasatra). Ha további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, tekintse meg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatát az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól (HL C 145., 2007.6.30., 5. o.).

Legutóbbi megbízatási határozatok

Találat(ok) : 10