Please fill this field

Prezentacija

Resorni odjeli i ostali stručni izvori koji odborima stoje na raspolaganju

RESORNI ODJELI

Resorni odjeli sastoje se od pet pododjela koji na zahtjev odbora i drugih parlamentarnih tijela (izaslanstava, predsjednika, Predsjedništva, glavnog tajnika) pružaju unutarnja i vanjska stručna i neovisna mišljenja, analize i političko savjetovanje na visokoj razini. Njihova stručna znanja pokrivaju sva područja aktivnosti Europskoga parlamenta. Tijesno su uključeni u rad odbora i pomažu im u oblikovanju zakonodavstva EU-a i provedbi demokratskog nadzora nad politikom EU-a.
Neformalnim povezivanjem unutarnjih i vanjskih stručnjaka, osoblje resornih odjela njeguje veze s akademskom zajednicom, trustovima mozgova, odvjetničkim uredima i stručnim konzultantskim kućama te na taj način redovito ažurira svoja tehnička i pravna znanja.

Dokumenti:
Dokumenti resornih odjela najčešće se izrađuju na zahtjev odbora ili izaslanstva Europskog parlamenta, a obuhvaćaju širok spektar tekstova poput studija, dubinskih analiza u kojima je naglasak stavljen na određene države ili teme, kratka izvješća o pitanjima od strateške važnosti i bilješke s kratkim analizama nedavnih zbivanja ili trendova povezanih s EU-om.
Resorni odjeli sastavljaju i nacrte Informativnih članaka o Europskoj uniji, u kojima nude opći pregled europske integracije i doprinosa Europskog parlamenta tom procesu.
Ostali dokumenti koje sastavljaju resorni odjeli informativne su bilješke i bilješke za govore namijenjene političkim tijelima Europskog parlamenta.
Na temelju odluka koordinatora parlamentarnih odbora resorni odjeli također naručuju i pregledavaju studije koje izrađuju vanjski istraživači i stručnjaci.

Događanja:
Resorni odjeli organiziraju događanja kojima se povećava analitička sposobnost Parlamenta i razvijaju zajednički pristupi tekućim političkim pitanjima.
Na javnim radionicama koje organiziraju resorni odjeli skupine stručnjaka iznose svoja neovisna stručna mišljenja u pisanom i usmenom obliku.
Organiziraju se okrugli stolovi sa stručnjacima kako bi se zastupnicima redovito dostavljali tekstovi koji su temelj za parlamentarnu raspravu na sjednicama.
Studije koje izrađuju resorni odjeli uglavnom se predstavljaju na sjednicama odbora.

Nadzor:
Resorni odjeli podržavaju istraživački rad kako bi povećali sposobnost Europskog parlamenta za nadzor nad pregovorima Europske unije i provođenjem međunarodnih sporazuma, primjerice trgovinskih sporazuma. Također su razvili internu metodologiju za nadzor projekata koje financira EU.


ODJEL ZA PODRŠKU PRI EKONOMSKOM UPRAVLJANJU

Odjel za podršku pri ekonomskom upravljanju zastupnicima puža informacije o provedbi instrumenata gospodarskog upravljanja i bankovnog nadzora u Uniji, posebice u europodručju.


UPRAVA ZA PROCJENU UČINKA I EUROPSKU DODANU VRIJEDNOST

Uprava za procjenu učinka i europsku dodanu vrijednost, u sklopu Europske službe za parlamentarna istraživanja, pruža usluge istraživanja raznih aspekata prethodne ili naknadne procjene zakonodavstva i politike EU-a.

Odjel za znanstvene studije o budućnosti (STOA) provodi međudisciplinarna istraživanja i pruža usluge strateškog savjetovanja na području ocjenjivanja znanstvenih i tehnoloških odabira i znanstvenih predviđanja. Odjel provodi detaljne studije i organizira radionice o kretanjima na tim područjima pod vodstvom Vijeća STOA-e koje se sastoji od 24 zastupnika u EP-u.

Radionice

Radionicama se omogućuje zastupnicima da postavljaju pitanja i razmjenjuju mišljenja sa stručnjacima o pitanjima koja se odnose na parlamentarni rad ili aktualne teme.

Idi na internetsku stranicu

Fact Sheets on the EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Idi na internetsku stranicu

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Idi na internetsku stranicu

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Idi na internetsku stranicu

Kontakt

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service