Negocjacje międzyinstytucjonalne

W ramach zwykłej procedury ustawodawczej (zwanej również procedurą współdecyzji) Parlament może podjąć negocjacje z pozostałymi instytucjami po uprzednim podjęciu decyzji w sprawie swojego mandatu negocjacyjnego dotyczącego danego aktu zgodnie z Regulaminem Parlamentu (art. 70, 71, 72 i 73). Na etapie pierwszego czytania mandat negocjacyjny Parlamentu może zostać przyjęty przez właściwą komisję odpowiedzialną za dany akt na podstawie jej sprawozdania i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym (art. 71). Mandaty te wymieniono poniżej.

Dla każdego aktu podlegającego procedurze współdecyzji obserwatorium legislacyjne umożliwia wyświetlenie wszystkich istniejących mandatów upoważniających Parlament do prowadzenia negocjacji (sprawozdania komisji odesłane przez zgromadzenie plenarne przed przyjęciem przez Parlament w pierwszym czytaniu w świetle negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 60), stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu i projekty zaleceń komisji do drugiego czytania). Dodatkowe informacje można znaleźć we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji (Dz. U. C 145 z 30.6.2007, s. 5).

Najnowsze decyzje dotyczące mandatów.

Rezultaty wyszukiwania : 10